registrere selskap

Selskaper registreres i NOTC-systemet etter anmodning fra et medlemsforetak. I dette ligger en første vurdering av hvorvidt selskapets aksjer må kunne antas å bli omsatt slik at en registrering kan forsvares.

Minimumsvilkårene er:

  • Markedsverdi minst 20 mill basert på siste emisjonskurs (sletting fra NOTC-listen vil ikke skje selv om markedsverdien senere skulle falle under nevnte nivå)
  • Historikk på mer enn 1 år (kan vurdere videreføring av virksomhet i nytt selskap)
  • Mer enn 50 aksjonærer - fortrinnsvis eksterne (andre enn gründere, ledelse og ansatte)

Alle selskapene på NOTC-listen må forplikte seg til å følge regelverket til NOTC AS. Registrerte selskaper får tilgang til et meldingssystem der selskapene selv kan distribuere kursrelevant og annen selskapsinformasjon. Informasjon publisert av selskapene på NOTC-listen, vil også bli distribuert til våre informasjonsdistributører.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 Oslo Se kart

Tlf

Epost

(+47) 23 11 17 41

post@notc.no