Om NOTC

NOTC er en markedsplass for unoterte aksjer. NOTC AS eies 100% av Oslo Børs ASA. Oslo Børs har tilpasset seg strukturen på de andre markedsplassene i Euronext, og endret navnet NOTC til Euronext NOTC.

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan NOTC-systemet fungerer, herunder regler for registrering og sletting av selskap på NOTC-listen, samt tilsyn og kontroll av selskapene, kan du laste ned dokumentet "Hvordan NOTC-listen fungerer" nedenfor.

Kontakt

Henvendelser med hensyn til bruk og support av NOTC-systemet kan rettes til:

Per Broch Mathisen (daglig leder)
Epost: post@notc.no
Telefon: 23 11 17 41

Styret

Styret i NOTC AS består av Øivind Amundsen (styreleder og børsdirektør) og Tom Kristoffersen (styremedlem og direktør annenhåndsmarkedet ved Oslo Børs).

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 Oslo Se kart

Tlf

Epost

(+47) 23 11 17 41

post@notc.no