NOTC-listen

Daglig kursinformasjon

Kursbildet oppdateres hver virkedag kl. 16.30. Nyheter fra selskapene oppdateres hvert 2. minutt.

Kursinformasjon, 18/05 2022 16:31:01

Ticker Aksje Siste Endring Kjøper Selger Volum Sist omsatt Antall aksjer Markedsverdi Nyheter Dagens
APRILA Aprila Bank ASA 5,25 0,50 4,00 5,75 100.000 16:15 50.633.610 265.826.452 Vis (Ny!) Vis
ARACA Araca Energy ASA 0,04 0,04 11/05-22 1.479.145.808 59.165.832 Vis Vis
AVENIR Avenir LNG Limited 8,00 12,00 29/07-21 182.000.000 1.456.000.000 Vis Vis
BUDS ABBH AS 30,00 21,50 29,00 05/05-22 7.868.905 236.067.150 Vis (Ny!) Vis
BULK GoodBulk Ltd 75,00 72,00 140,00 27/10-21 30.027.998 2.252.099.850 Vis Vis
CASTOR Castor Maritime Inc 44,00 06/02-19 94.610.088 4.162.843.872 Vis Vis
CNANO CrayoNano AS 21,00 1,50 20,00 21,00 6.535 14:05 28.401.491 596.431.311 Vis Vis
COND CondAlign AS 14,50 29,00 12/05-22 13.620.780 197.501.310 Vis (Ny!) Vis
DOFI DOF Installer ASA 3,00 3,00 27/05-21 33.931.000 101.793.000 Vis Vis
DWELLOP Dwellop AS 10,00 5,00 11/05-22 283.467 2.834.670 Vis Vis
EDEA EDEA Holding AS 42,00 40,00 09/05-22 6.438.580 270.420.360 Vis Vis
EISP Eiendomsspar AS 420,00 0,00 400,00 410,00 235 15:09 33.880.361 14.229.751.620 Vis Vis
EPTL-FF Empire Product Tankers Limited 500 0 Vis Vis
ETMA Etman International ASA 6,00 0,00 23/12-21 24.364.218 146.185.308 Vis Vis
ETRI Etrinell AS 0,80 27/12-21 42.078.314 33.662.651 Vis Vis
FOLI-FF Fjord Line AS 10,00 10,00 10,00 10/05-22 207.642.940 2.076.429.400 Vis Vis
GLEX Glex AS 9,00 7,00 19/04-22 7.682.971 69.146.739 Vis Vis
GOL Golar LNG Limited 185,00 147,50 220,00 12/05-22 80.298.752 14.855.269.120 Vis (Ny!) Vis
GTH Green Transition Holding AS 37,00 40,00 17/09-21 14.001.827 518.067.599 Vis Vis
GULATING Gulating Gruppen AS 0,37 0,27 0,37 11/05-22 68.103.549 25.198.313 Vis Vis
HEROIC Heroic Group AS 15,90 15,90 13/05-22 13.577.500 215.882.250 Vis (Ny!) Vis
HITV HitecVision AS 180,00 180,00 200,00 13/05-22 18.967.318 3.414.117.240 Vis Vis
HVAL Hval Sjokoladefabrikk ASA 2,50 2,50 3,40 03/05-22 27.000.000 67.500.000 Vis Vis
IOTA Independent Oil & Resources Plc 2,20 2,20 16/05-22 59.053.211 129.917.064 Vis Vis
JACK Jacktel AS 0,85 0,70 1,50 12/05-22 196.114.666 167.678.039 Vis Vis
LION Lionero AS 0,10 14/03-22 116.700.880 11.670.088 Vis Vis
LUMA Lumarine AS 2,00 1,75 2,80 20/04-22 148.132.417 296.264.834 Vis Vis
MENTOR Mentor Medier AS 35,00 25,00 0,00 09/05-22 5.758.140 201.534.900 Vis (Ny!) Vis
MMBANK Maritime & Merchant Bank ASA 92,50 81,00 105,00 11/05-22 7.252.333 670.840.802 Vis (Ny!) Vis
MYBANK MyBank ASA 28,10 0,00 28,10 30,00 298 13:04 7.599.105 213.534.850 Vis Vis
NCR GFjord Invest AS 0,80 1,00 12/11-21 49.163.219 39.330.575 Vis Vis
NET1 Net1 International Holdings AS 0,01 1,00 18/02-22 482.287.950 4.822.880 Vis Vis
NHST NHST Holding AS 150,00 150,00 12/05-22 1.604.250 240.637.500 Vis Vis
NOPA-FF Norpalm AS 0,60 0,60 28/04-22 83.748.705 50.249.223 Vis Vis
NORAM Noram Drilling Company AS 9,00 30,00 31/01-22 23.392.317 210.530.853 Vis (Ny!) Vis
NORD Norda ASA 41,00 41,00 05/05-22 5.148.803 211.100.923 Vis Vis
NVD Nordavind AS 11,00 13,00 04/05-22 11.282.666 124.109.326 Vis Vis
ONOF On & Offshore Holding AS 0,70 23/03-21 72.664.523 50.865.166 Vis Vis
PNO Petrolia NOCO AS 2,00 2,00 2,12 16/05-22 145.000.000 290.000.000 Vis (Ny!) Vis
PNRM Pioneer Marine Inc 25,00 60,00 20/05-20 30.331.547 758.288.675 Vis Vis
PROPR Proptech Group Holding AS 12,00 8,00 11,00 22/04-22 7.797.562 93.570.744 Vis Vis
SEAP Sea Production Ltd 0,03 0,04 05/11-21 90.000.000 2.700.000 Vis Vis
SOIL Soiltech AS 68,00 66,00 75,00 11/04-22 7.200.430 489.629.240 Vis Vis
TCCO The Containership Company ASA 0,01 0,01 06/05-21 27.000.000 270.000 Vis Vis
TOMINI Tomini Shipping Limited 139,50 02/03-20 10.000.000 1.395.000.000 Vis Vis
VIEI Victoria Eiendom AS 700,00 680,00 725,00 08/04-22 12.309.821 8.616.874.700 Vis (Ny!) Vis

NOTC vil understreke at:

  • registrerte kjøps- og salgskurser kun er indikative
  • NOTC ikke bærer noe ansvar for registrerte kurser
  • informasjon som distribueres fra registrerte selskaper ikke kontrolleres av NOTC
  • informasjonen som publiseres fra selskapene utelukkende er det enkelte selskaps ansvar

NOTC AS er rettighetshaver til alt materialet på dette nettstedet, herunder opphavsrettigheter knyttet til kursinformasjon for unoterte aksjer som er registrert på NOTC-listen. NOTC AS har enerett til å råde over dette materialet, og tilgjengeliggjøring av dette for andre gjennom eksemplarfremstilling mv. kan kun skje etter avtale med NOTC AS. Som eksemplarfremstilling regnes nedlasting og lagring på datamaskin eller annet medium som kan gjengi materialet. Som tilgjengeliggjøring regnes så vel aktiv overføring eller overlatelse av materialet til andre, som det at materialet stilles til rådighet for andres tilegnelse på eget initiativ.

Besøksadresse

Postadresse

Tollbugata 2

Postboks 460 Sentrum

0152 Oslo Se kart

Tlf

Epost

(+47) 22 34 17 00

NOTC@euronext.com