NOTC-listen

Daglig kursinformasjon

Kursbildet oppdateres hver virkedag kl. 16.30. Nyheter fra selskapene oppdateres hvert 2. minutt.

Kursinformasjon, 21/01 2019 16:31:01

Ticker Aksje Siste Endring Kjøper Selger Volum Sist omsatt Antall aksjer Markedsverdi Nyheter
2020 2020 Bulkers LTD 95,00 90,00 95,00 16/01-19 14.070.906 1.336.736.070 Vis
APRILA Aprila Bank ASA 7,00 7,30 7,75 11/01-19 36.182.727 253.279.089 Vis
ARACA Araca Energy ASA 0,25 0,13 0,13 0,25 7.000 15:48 1.479.145.808 369.786.452 Vis
ATDL Atlantica Tender Drilling Ltd 2,00 23/08-18 261.323.309 522.646.618 Vis
AVENIR Avenir LNG Limited 14,00 13,00 04/01-19 110.000.000 1.540.000.000 Vis
AVIDA Avida Holding AB 37,50 25,00 33,90 07/01-19 57.470.300 2.155.136.250 Vis
AYFIE Ayfie Group AS 6,50 6,50 18/01-19 55.182.575 358.686.738 Vis
BATO Bank2 ASA 9,00 8,00 9,00 11/01-19 103.851.221 934.660.989 Vis
BUDS Asker og Bærums Budstikke ASA 14,80 11,90 15,00 18/01-19 7.868.905 116.459.794 Vis
BULK GoodBulk Ltd 143,50 143,22 04/10-18 29.998.174 4.304.737.969 Vis
CASTOR Castor Maritime Inc 50,00 45,00 0,00 18/01-19 2.400.000 120.000.000 Vis
CHEMS Navig8 Chemical Tankers Inc 68,00 25/02-16 38.489.108 2.617.259.344 Vis
DOFI DOF Installer ASA 6,50 19/09-18 33.931.000 220.551.500 Vis
DWELLOP Dwellop AS 0,25 0,20 0,25 17/01-19 283.467.392 70.866.848 Vis
EASY Easybank ASA 10,00 1,00 7,00 10,00 1.700 11:21 46.390.839 463.908.390 Vis
EISP Eiendomsspar AS 400,00 410,00 420,00 15/01-19 55.060.186 22.024.074.400 Vis (Ny!)
EQOLOGY Eqology AS 1,10 1,10 08/01-19 109.683.874 120.652.261 Vis
ETMA Etman International ASA 3,60 3,00 18/12-18 24.364.218 87.711.185 Vis
ETRI Etrinell AS 3,50 3,50 0,00 27/12-18 42.078.314 147.274.099 Vis
GCMC Golden Close Maritime Corp Ltd 49,00 0,01 10,00 14/12-18 19.438.761 952.499.289 Vis
GOL Golar LNG Limited 208,00 28/11-18 80.298.752 16.702.140.416 Vis
HAFNIA BW Tankers Limited 50,00 15/08-18 196.241.352 9.812.067.600 Vis (Ny!)
HITV HitecVision AS 75,00 66,00 11/12-18 18.967.318 1.422.548.850 Vis
HUDDLY Huddly AS 44,00 44,50 18/01-19 11.584.920 509.736.480 Vis
HVAL Hval Sjokoladefabrikk ASA 2,35 2,45 16/01-19 27.000.000 63.450.000 Vis
ICE Ice Group AS 22,00 -3,00 20,00 22,00 4.750 13:19 126.344.613 2.779.581.486 Vis (Ny!)
INSTA Instabank ASA 1,85 1,60 1,80 10/01-19 305.000.000 564.250.000 Vis
IOTA Independent Oil & Resources Plc 2,00 1,60 4,50 28/12-18 34.053.214 68.106.428 Vis
ITCL Independent Tankers Corporation Limited 0,04 0,04 0,50 16/01-19 74.825.169 2.993.007 Vis
KAHOOT Kahoot! AS 27,40 25,00 27,40 07/01-19 105.582.200 2.892.952.280 Vis
KCC Klaveness Combination Carriers AS 55,00 40,00 60,00 28/12-18 40.512.000 2.228.160.000 Vis (Ny!)
KRAB Kraft Bank Asa 8,50 0,10 8,50 9,00 10.000 15:49 42.000.000 357.000.000 Vis
LION Lionero AS 0,03 0,03 21/12-18 116.700.880 3.501.026 Vis
MMBANK Maritime & Merchant Bank ASA 118,00 20/11-18 7.252.333 855.775.294 Vis
MYBANK MyBank ASA 0,40 0,31 0,49 15/01-19 237.926.191 95.170.476 Vis
NCR Norwegian Crystals AS 20,00 1,00 20,00 08/11-18 7.820.695 156.413.900 Vis
NET1 Net1 International Holdings AS 5,00 1,50 10,00 14/12-18 154.391.095 771.955.475 Vis (Ny!)
NHST NHST Media Group AS 275,00 180,00 330,00 20/11-18 1.162.925 319.804.375 Vis
NOPE Nordic Petroleum AS 0,01 0,01 19/12-18 735.692.666 7.356.927 Vis
NORAM Noram Drilling Company AS 28,00 28,00 03/01-19 23.392.317 654.984.876 Vis
NORD Norda ASA 18,00 18,00 13/11-18 5.148.803 92.678.454 Vis
ONOF On & Offshore Holding AS 0,30 0,16 0,40 17/08-18 72.664.523 21.799.357 Vis
OPTIN Optin Bank ASA 15,00 13,50 15,00 10/12-18 15.232.143 228.482.145 Vis (Ny!)
OSLO Oslo Børs VPS Holding ASA 146,00 0,00 146,50 147,00 135.320 15:16 43.004.000 6.278.584.000 Vis (Ny!)
OTOVO Otovo AS 85,00 67,00 85,00 04/01-19 6.536.332 555.588.220 Vis
PHILLY Philly Tankers AS 7.165,00 07/04-15 127.499 913.530.335 Vis
PLAY Playsafe Holding AS 0,25 0,30 17/12-18 101.772.790 25.443.198 Vis
PNRM Pioneer Marine Inc 26,00 26,00 26,00 09/01-19 30.331.547 788.620.222 Vis
PROPR PROPR AS 13,25 3,00 11,00 10/10-18 7.797.562 103.317.696 Vis
QFUEL Quantafuel AS 50,00 59,00 18/01-19 7.267.956 363.397.800 Vis (Ny!)
ROSE Rosenlund & Co AS 10,00 8,00 04/12-18 1.294.093 12.940.930 Vis
SEAP Sea Production Ltd 0,08 02/01-19 90.000.000 7.200.000 Vis
TCCO The Containership Company ASA 0,01 0,01 21/09-18 13.500.000 135.000 Vis
TORG Torghatten ASA 109,90 -0,10 105,20 109,90 368 14:33 47.511.775 5.221.544.072 Vis
VIEI Victoria Eiendom AS 700,00 680,00 695,00 18/01-19 17.307.618 12.115.332.600 Vis
WEST Western Bulk Chartering AS 59,00 44,00 58,00 02/01-19 14.145.634 834.592.406 Vis
ZENT Zenterio AB 3,50 19/04-18 90.056.218 315.196.763 Vis

NOTC vil understreke at:

  • registrerte kjøps- og salgskurser kun er indikative
  • NOTC ikke bærer noe ansvar for registrerte kurser
  • informasjon som distribueres fra registrerte selskaper ikke kontrolleres av NOTC
  • informasjonen som publiseres fra selskapene utelukkende er det enkelte selskaps ansvar

NOTC AS er rettighetshaver til alt materialet på dette nettstedet, herunder opphavsrettigheter knyttet til kursinformasjon for unoterte aksjer som er registrert på NOTC-listen. NOTC AS har enerett til å råde over dette materialet, og tilgjengeliggjøring av dette for andre gjennom eksemplarfremstilling mv. kan kun skje etter avtale med NOTC AS. Som eksemplarfremstilling regnes nedlasting og lagring på datamaskin eller annet medium som kan gjengi materialet. Som tilgjengeliggjøring regnes så vel aktiv overføring eller overlatelse av materialet til andre, som det at materialet stilles til rådighet for andres tilegnelse på eget initiativ.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 Oslo Se kart

Tlf

Epost

(+47) 23 11 17 41

post@notc.no