NOTC-listen

Daglig kursinformasjon

Kursbildet oppdateres hver virkedag kl. 16.30. Nyheter fra selskapene oppdateres hvert 2. minutt.

Kursinformasjon, 17/05 2019 16:31:02

Ticker Aksje Siste Endring Kjøper Selger Volum Sist omsatt Antall aksjer Markedsverdi Nyheter
2020 2020 Bulkers LTD 90,00 04/04-19 14.070.906 1.266.381.540 Vis
APRILA Aprila Bank ASA 6,00 6,00 7,00 15/05-19 36.220.084 217.320.504 Vis
ARACA Araca Energy ASA 0,25 0,03 0,25 29/04-19 1.479.145.808 369.786.452 Vis (Ny!)
ATDL Atlantica Tender Drilling Ltd 2,50 2,40 2,54 13/05-19 261.323.309 653.308.272 Vis (Ny!)
AVENIR Avenir LNG Limited 15,00 9,00 13,00 01/04-19 110.000.000 1.650.000.000 Vis
AVIDA Avida Holding AB 34,00 35,00 14/05-19 57.470.300 1.953.990.200 Vis (Ny!)
BATO Bank2 ASA 8,20 0,00 8,40 219.956 16/05-19 103.851.221 851.580.012 Vis
BUDS Asker og Bærums Budstikke ASA 15,00 15,00 19,50 09/05-19 7.868.905 118.033.575 Vis
BULK GoodBulk Ltd 110,00 143,00 13/05-19 30.001.986 3.300.218.460 Vis (Ny!)
CASTOR Castor Maritime Inc 44,00 06/02-19 2.400.000 105.600.000 Vis
CHEMS Navig8 Chemical Tankers Inc 68,00 25/02-16 38.489.108 2.617.259.344 Vis
DOFI DOF Installer ASA 6,50 19/09-18 33.931.000 220.551.500 Vis
DWELLOP Dwellop AS 0,20 0,03 0,16 0,30 30.000 16/05-19 283.467.392 56.693.478 Vis (Ny!)
EASY Easybank ASA 9,25 -0,25 9,00 9,50 9.515 16/05-19 46.390.839 429.115.261 Vis (Ny!)
EISP Eiendomsspar AS 390,00 395,00 405,00 03/05-19 55.060.186 21.473.472.540 Vis (Ny!)
EQOLOGY Eqology AS 0,90 0,77 0,85 07/05-19 109.683.874 98.715.487 Vis
ETMA Etman International ASA 3,40 3,70 12/04-19 24.364.218 82.838.341 Vis
ETRI Etrinell AS 3,40 5,90 26/03-19 42.078.314 143.066.268 Vis (Ny!)
GCMC Golden Close Maritime Corp Ltd 49,00 10,00 14/12-18 19.438.761 952.499.289 Vis
GOL Golar LNG Limited 208,00 220,00 28/11-18 80.298.752 16.702.140.416 Vis (Ny!)
HAFNIA Hafnia Limited 14,95 30/04-19 343.157.979 5.130.211.786 Vis
HITV HitecVision AS 89,00 80,00 100,00 03/05-19 18.967.318 1.688.091.302 Vis
HUDDLY Huddly AS 41,00 1,00 41,00 2.250 16/05-19 11.810.839 484.244.399 Vis (Ny!)
HVAL Hval Sjokoladefabrikk ASA 4,00 1,10 4,00 22/03-19 27.000.000 108.000.000 Vis
ICE Ice Group AS 20,00 18,50 21,00 14/05-19 201.344.613 4.026.892.260 Vis (Ny!)
INSTA Instabank ASA 1,20 0,05 1,11 1,20 60.000 16/05-19 305.000.000 366.000.000 Vis
IOTA Independent Oil & Resources Plc 1,60 1,60 4,50 25/03-19 34.053.214 54.485.142 Vis
ITCL Independent Tankers Corporation Limited 0,04 0,04 0,40 08/05-19 74.825.169 2.993.007 Vis
KAHOOT Kahoot! AS 24,00 -1,00 25,00 2.400 16/05-19 105.582.200 2.533.972.800 Vis (Ny!)
KCC Klaveness Combination Carriers AS 56,00 53,00 56,00 30/04-19 40.512.000 2.268.672.000 Vis (Ny!)
KRAB Kraft Bank Asa 13,00 13,50 14/05-19 42.000.000 546.000.000 Vis
LION Lionero AS 0,03 0,02 21/12-18 116.700.880 3.501.026 Vis
MMBANK Maritime & Merchant Bank ASA 120,00 120,00 08/05-19 7.252.333 870.279.960 Vis
MYBANK MyBank ASA 0,20 0,00 0,18 0,25 2.550.000 16/05-19 414.090.694 82.818.139 Vis (Ny!)
NCR Norwegian Crystals AS 20,00 60,00 08/11-18 7.820.695 156.413.900 Vis
NET1 Net1 International Holdings AS 5,00 0,80 1,50 14/12-18 154.391.095 771.955.475 Vis (Ny!)
NHST NHST Media Group AS 175,00 150,00 310,00 09/04-19 1.162.925 203.511.875 Vis
NOPE Nordic Petroleum AS 0,01 0,01 27/02-19 735.692.666 7.356.927 Vis
NORAM Noram Drilling Company AS 28,00 9,50 28,00 04/04-19 23.392.317 654.984.876 Vis
NORD Norda ASA 18,00 18,00 10/05-19 5.148.803 92.678.454 Vis
ONOF On & Offshore Holding AS 0,30 0,20 0,50 17/08-18 72.664.523 21.799.357 Vis
OPTIN Optin Bank ASA 11,00 7,10 11,00 07/05-19 18.392.490 202.317.390 Vis
OSLO Oslo Børs VPS Holding ASA 159,00 0,00 158,00 159,00 163.723 16/05-19 43.004.000 6.837.636.000 Vis (Ny!)
OTOVO Otovo AS 90,00 0,00 90,00 110 16/05-19 6.536.332 588.269.880 Vis
PLAY Playsafe Holding AS 0,20 0,20 15/03-19 101.772.790 20.354.558 Vis
PNRM Pioneer Marine Inc 26,00 23,00 26,00 09/01-19 30.331.547 788.620.222 Vis (Ny!)
PROPR PROPR AS 13,25 6,00 10,00 10/10-18 7.797.562 103.317.696 Vis
QFUEL Quantafuel AS 75,00 -11,00 72,00 86,00 27.150 16/05-19 9.995.228 749.642.100 Vis (Ny!)
ROSE Rosenlund & Co AS 1,00 3,90 08/05-19 1.294.093 1.294.093 Vis
SEAP Sea Production Ltd 0,06 0,04 10/05-19 90.000.000 5.400.000 Vis
TCCO The Containership Company ASA 0,01 0,01 21/09-18 13.500.000 135.000 Vis
TORG Torghatten ASA 118,00 -3,00 115,10 118,00 1.430 16/05-19 47.511.775 5.606.389.450 Vis
VIEI Victoria Eiendom AS 700,00 0,00 675,00 705,00 1.245 16/05-19 17.307.618 12.115.332.600 Vis (Ny!)
WEST Western Bulk Chartering AS 50,00 41,00 09/04-19 14.145.634 707.281.700 Vis
ZENT Zenterio AB 3,50 19/04-18 90.056.218 315.196.763 Vis

NOTC vil understreke at:

  • registrerte kjøps- og salgskurser kun er indikative
  • NOTC ikke bærer noe ansvar for registrerte kurser
  • informasjon som distribueres fra registrerte selskaper ikke kontrolleres av NOTC
  • informasjonen som publiseres fra selskapene utelukkende er det enkelte selskaps ansvar

NOTC AS er rettighetshaver til alt materialet på dette nettstedet, herunder opphavsrettigheter knyttet til kursinformasjon for unoterte aksjer som er registrert på NOTC-listen. NOTC AS har enerett til å råde over dette materialet, og tilgjengeliggjøring av dette for andre gjennom eksemplarfremstilling mv. kan kun skje etter avtale med NOTC AS. Som eksemplarfremstilling regnes nedlasting og lagring på datamaskin eller annet medium som kan gjengi materialet. Som tilgjengeliggjøring regnes så vel aktiv overføring eller overlatelse av materialet til andre, som det at materialet stilles til rådighet for andres tilegnelse på eget initiativ.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 Oslo Se kart

Tlf

Epost

(+47) 23 11 17 41

post@notc.no