NOTC-listen

Daglig kursinformasjon

Kursbildet oppdateres hver virkedag kl. 16.30. Nyheter fra selskapene oppdateres hvert 2. minutt.

Kursinformasjon, 20/07 2018 16:31:01

Ticker Aksje Siste Endring Kjøper Selger Volum Sist omsatt Antall aksjer Markedsverdi Nyheter
2020 2020 Bulkers LTD 60,00 60,00 10/07-18 8.727.923 523.675.380 Vis (Ny!)
ARACA Araca Energy ASA 0,08 0,06 0,08 12/07-18 1.479.145.808 118.331.665 Vis
ATDL Atlantica Tender Drilling Ltd 2,20 1,90 06/12-17 261.323.309 574.911.280 Vis
AVIDA Avida Holding AB 38,50 27,00 40,00 19/07-18 53.470.300 2.058.606.550 Vis
AYFIE Ayfie Group AS 6,50 4,00 6,50 25/06-18 55.182.575 358.686.738 Vis
BATO Bank2 ASA 10,00 9,00 10,50 19/07-18 103.851.221 1.038.512.210 Vis
BUDS Asker og Bærums Budstikke ASA 13,00 -6,50 13,00 18,50 1.000 11:52 7.868.905 102.295.765 Vis
BULK GoodBulk Ltd 127,00 127,00 12/07-18 29.540.456 3.751.637.912 Vis
CHEMS Navig8 Chemical Tankers Inc 68,00 25/02-16 38.489.108 2.617.259.344 Vis
DOFI DOF Installer ASA 6,70 6,85 0,00 18/06-18 33.931.000 227.337.700 Vis
DWELLOP Dwellop AS 0,29 0,26 0,28 18/07-18 283.467.392 82.205.544 Vis
EASY Easybank ASA 10,60 0,40 10,20 10,60 59.000 16:04 46.390.839 491.742.893 Vis
EISP Eiendomsspar AS 380,00 372,00 383,00 09/07-18 55.060.186 20.922.870.680 Vis
ETMA Etman International ASA 4,50 24/05-18 24.364.218 109.638.981 Vis
GCMC Golden Close Maritime Corp Ltd 30,00 0,01 50,00 02/07-18 2.286.347 68.590.410 Vis
GOL Golar LNG Limited 200,00 161,00 07/06-18 80.298.752 16.059.750.400 Vis
HAFNIA Hafnia Tankers Ltd. 51,38 50,00 15/11-17 52.300.532 2.687.201.334 Vis
HITV HitecVision AS 88,00 85,00 03/07-18 18.967.318 1.669.123.984 Vis
HUDDLY Huddly AS 45,00 45,00 45,00 18/07-18 11.584.920 521.321.400 Vis
HVAL Hval Sjokoladefabrikk ASA 3,50 1,35 3,44 18/12-17 27.000.000 94.500.000 Vis
ICE Ice Group AS 103,00 2,00 85,00 103,00 300 16:22 49.334.039 5.081.406.017 Vis
INSTA Instabank ASA 2,08 -0,01 2,04 2,08 110.430 15:25 236.215.432 491.328.099 Vis
IOTA Independent Oil & Resources Plc 2,25 2,00 4,00 29/06-18 14.166.726 31.875.134 Vis
ITCL Independent Tankers Corporation Limited 0,04 0,00 0,04 0,05 35 09:19 74.825.169 2.993.007 Vis
KAHOOT Kahoot! AS 305,00 16,00 18,00 13/07-18 105.582.200 32.202.571.000 Vis (Ny!)
KRAB Kraft Bank Asa 7,80 -0,20 7,80 8,00 3.500 13:57 42.000.000 327.600.000 Vis
MYBANK MyBank ASA 1,18 0,90 1,18 06/07-18 237.926.191 280.752.905 Vis
NADL North Atlantic Drilling Limited 1,25 1,25 16/07-18 230.003.000 287.503.750 Vis
NHST NHST Media Group AS 344,00 230,00 345,00 29/12-17 1.162.925 400.046.200 Vis
NMCI Navios Maritime Containers Inc 44,00 40,00 44,00 21/06-18 34.603.100 1.522.536.400 Vis
NOPE Nordic Petroleum AS 0,01 0,00 0,01 550.000 15:10 735.692.666 7.356.927 Vis
NORD Norda ASA 18,00 18,00 04/07-18 5.148.803 92.678.454 Vis
ONOF On & Offshore Holding AS 0,20 0,30 25/05-18 72.664.523 14.532.905 Vis
OPTIN Optin Bank ASA 9,50 8,00 9,50 17/07-18 15.232.143 144.705.358 Vis
OSLO Oslo Børs VPS Holding ASA 120,00 117,00 121,50 19/07-18 43.004.000 5.160.480.000 Vis
PHILLY Philly Tankers AS 7.165,00 07/04-15 127.499 913.530.335 Vis
PLAY Playsafe Holding AS 0,30 0,25 27/12-17 101.772.790 30.531.837 Vis
PNRM Pioneer Marine Inc 20,00 20,00 40,00 29/06-18 30.331.547 606.630.940 Vis
PROPR PROPR AS 14,00 10,50 14,30 28/06-18 5.300.000 74.200.000 Vis
QFUEL Quantafuel AS 68,00 -2,00 68,00 70,00 2.250 12:57 6.266.426 426.116.968 Vis
SEAP Sea Production Ltd 0,10 0,01 05/01-17 90.000.000 9.000.000 Vis (Ny!)
TCCO The Containership Company ASA 0,01 0,01 11/10-17 13.500.000 135.000 Vis
TORG Torghatten ASA 96,00 94,20 96,00 13/07-18 47.511.775 4.561.130.400 Vis
VIEI Victoria Eiendom AS 650,00 650,00 653,00 09/07-18 17.307.618 11.249.951.700 Vis
WEST Western Bulk Chartering AS 67,50 47,00 73,50 26/06-18 14.145.634 954.830.295 Vis
ZENT Zenterio AB 3,50 4,00 19/04-18 90.056.218 315.196.763 Vis

NOTC vil understreke at:

  • registrerte kjøps- og salgskurser kun er indikative
  • NOTC ikke bærer noe ansvar for registrerte kurser
  • informasjon som distribueres fra registrerte selskaper ikke kontrolleres av NOTC
  • informasjonen som publiseres fra selskapene utelukkende er det enkelte selskaps ansvar

NOTC AS er rettighetshaver til alt materialet på dette nettstedet, herunder opphavsrettigheter knyttet til kursinformasjon for unoterte aksjer som er registrert på NOTC-listen. NOTC AS har enerett til å råde over dette materialet, og tilgjengeliggjøring av dette for andre gjennom eksemplarfremstilling mv. kan kun skje etter avtale med NOTC AS. Som eksemplarfremstilling regnes nedlasting og lagring på datamaskin eller annet medium som kan gjengi materialet. Som tilgjengeliggjøring regnes så vel aktiv overføring eller overlatelse av materialet til andre, som det at materialet stilles til rådighet for andres tilegnelse på eget initiativ.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 Oslo Se kart

Tlf

Epost

(+47) 23 11 17 41

post@notc.no