NOTC-listen

Daglig kursinformasjon

Kursbildet oppdateres hver virkedag kl. 16.30. Nyheter fra selskapene oppdateres hvert 2. minutt.

Kursinformasjon, 15/11 2018 16:31:02

Ticker Aksje Siste Endring Kjøper Selger Volum Sist omsatt Antall aksjer Markedsverdi Nyheter
2020 2020 Bulkers LTD 75,00 75,00 16/10-18 12.576.169 943.212.675 Vis
APRILA Aprila Bank ASA 8,30 8,40 13/11-18 36.182.727 300.316.634 Vis
ARACA Araca Energy ASA 0,10 0,10 19/10-18 1.479.145.808 147.914.581 Vis
ATDL Atlantica Tender Drilling Ltd 2,00 0,03 23/08-18 261.323.309 522.646.618 Vis
AVENIR Avenir LNG Limited 11,10 0,04 10,00 11,10 5.300 15:10 110.000.000 1.221.000.000 Vis (Ny!)
AVIDA Avida Holding AB 38,00 27,00 38,00 13/11-18 57.470.300 2.183.871.400 Vis
AYFIE Ayfie Group AS 3,50 4,00 6,50 08/11-18 55.182.575 193.139.012 Vis
BATO Bank2 ASA 8,50 9,00 9,20 14/11-18 103.851.221 882.735.378 Vis
BUDS Asker og Bærums Budstikke ASA 12,60 -1,40 12,60 15,50 1.870 10:54 7.868.905 99.148.203 Vis
BULK GoodBulk Ltd 143,50 143,22 04/10-18 30.116.458 4.321.711.723 Vis (Ny!)
CHEMS Navig8 Chemical Tankers Inc 68,00 25/02-16 38.489.108 2.617.259.344 Vis
DOFI DOF Installer ASA 6,50 19/09-18 33.931.000 220.551.500 Vis (Ny!)
DWELLOP Dwellop AS 0,18 -0,03 0,18 0,20 73.500 13:39 283.467.392 51.024.131 Vis
EASY Easybank ASA 9,70 -0,10 9,60 9,70 20.000 15:40 46.390.839 449.991.138 Vis
EISP Eiendomsspar AS 370,00 371,00 392,00 13/11-18 55.060.186 20.372.268.820 Vis
EQOLOGY Eqology AS 1,25 0,00 1,20 1,25 15.000 12:51 109.683.874 137.104.842 Vis (Ny!)
ETMA Etman International ASA 4,10 4,00 17/10-18 24.364.218 99.893.294 Vis
ETRI Etrinell AS 3,50 2,70 22/10-18 42.078.314 147.274.099 Vis
GCMC Golden Close Maritime Corp Ltd 40,20 38,00 48,90 12/11-18 4.638.745 186.477.549 Vis (Ny!)
GOL Golar LNG Limited 208,00 151,00 06/11-18 80.298.752 16.702.140.416 Vis (Ny!)
HAFNIA Hafnia Tankers Ltd. 50,00 45,00 15/08-18 52.300.532 2.615.026.600 Vis
HITV HitecVision AS 81,00 82,00 99,00 07/11-18 18.967.318 1.536.352.758 Vis
HUDDLY Huddly AS 40,00 41,00 45,00 07/11-18 11.584.920 463.396.800 Vis
HVAL Hval Sjokoladefabrikk ASA 1,30 2,45 25/10-18 27.000.000 35.100.000 Vis
ICE Ice Group AS 103,00 95,00 20/07-18 126.344.613 13.013.495.139 Vis (Ny!)
INSTA Instabank ASA 1,80 -0,09 1,81 1,89 77.500 16:28 262.461.582 472.430.848 Vis
IOTA Independent Oil & Resources Plc 2,20 0,20 2,20 6.450 13:36 14.166.726 31.166.797 Vis (Ny!)
ITCL Independent Tankers Corporation Limited 0,04 0,04 0,49 22/10-18 74.825.169 2.993.007 Vis
KAHOOT Kahoot! AS 26,50 -1,00 26,00 27,50 100.000 13:09 105.582.200 2.797.928.300 Vis
KCC Klaveness Combination Carriers AS 60,00 45,00 60,00 07/11-18 40.512.000 2.430.720.000 Vis (Ny!)
KRAB Kraft Bank Asa 7,60 0,00 7,60 7,80 1.500 15:54 42.000.000 319.200.000 Vis
LION Lionero AS 0,01 17/09-18 116.700.880 1.167.009 Vis
MYBANK MyBank ASA 0,97 0,30 0,65 27/09-18 237.926.191 230.788.405 Vis
NCR Norwegian Crystals AS 20,00 10,00 30,00 08/11-18 7.820.695 156.413.900 Vis
NET1 Net1 International Holdings AS 1,25 1,25 2,00 08/11-18 154.391.095 192.988.869 Vis
NHST NHST Media Group AS 344,00 200,00 290,00 29/12-17 1.162.925 400.046.200 Vis
NMCI Navios Maritime Containers Inc 41,15 40,00 23/10-18 34.603.100 1.423.917.565 Vis (Ny!)
NOPE Nordic Petroleum AS 0,01 0,01 26/09-18 735.692.666 7.356.927 Vis (Ny!)
NORAM Noram Drilling Company AS 1,00 1,00 03/10-18 267.846.340 267.846.340 Vis
NORD Norda ASA 18,00 18,00 13/11-18 5.148.803 92.678.454 Vis
ONOF On & Offshore Holding AS 0,30 0,16 0,40 17/08-18 72.664.523 21.799.357 Vis
OPTIN Optin Bank ASA 13,00 3,70 11,00 04/09-18 15.232.143 198.017.859 Vis
OSLO Oslo Børs VPS Holding ASA 105,00 104,00 108,00 14/11-18 43.004.000 4.515.420.000 Vis
PHILLY Philly Tankers AS 7.165,00 07/04-15 127.499 913.530.335 Vis
PLAY Playsafe Holding AS 0,25 0,00 0,25 0,30 20.000 15:24 101.772.790 25.443.198 Vis
PNRM Pioneer Marine Inc 23,50 3,50 35,00 749.075 09:13 30.331.547 712.791.354 Vis (Ny!)
PROPR PROPR AS 13,25 10/10-18 7.797.562 103.317.696 Vis
QFUEL Quantafuel AS 68,00 55,00 68,00 19/10-18 7.267.956 494.221.008 Vis
ROSE Rosenlund & Co AS 15,00 13,00 14,00 09/11-18 1.294.093 19.411.395 Vis
SEAP Sea Production Ltd 0,01 0,01 28/08-18 90.000.000 900.000 Vis
TCCO The Containership Company ASA 0,01 0,01 21/09-18 13.500.000 135.000 Vis
TORG Torghatten ASA 99,00 97,10 99,00 12/11-18 47.511.775 4.703.665.725 Vis
VIEI Victoria Eiendom AS 670,00 665,00 690,00 14/11-18 17.307.618 11.596.104.060 Vis
WEST Western Bulk Chartering AS 60,00 -7,00 60,00 60,00 51 15:26 14.145.634 848.738.040 Vis
ZENT Zenterio AB 3,50 19/04-18 90.056.218 315.196.763 Vis

NOTC vil understreke at:

  • registrerte kjøps- og salgskurser kun er indikative
  • NOTC ikke bærer noe ansvar for registrerte kurser
  • informasjon som distribueres fra registrerte selskaper ikke kontrolleres av NOTC
  • informasjonen som publiseres fra selskapene utelukkende er det enkelte selskaps ansvar

NOTC AS er rettighetshaver til alt materialet på dette nettstedet, herunder opphavsrettigheter knyttet til kursinformasjon for unoterte aksjer som er registrert på NOTC-listen. NOTC AS har enerett til å råde over dette materialet, og tilgjengeliggjøring av dette for andre gjennom eksemplarfremstilling mv. kan kun skje etter avtale med NOTC AS. Som eksemplarfremstilling regnes nedlasting og lagring på datamaskin eller annet medium som kan gjengi materialet. Som tilgjengeliggjøring regnes så vel aktiv overføring eller overlatelse av materialet til andre, som det at materialet stilles til rådighet for andres tilegnelse på eget initiativ.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 Oslo Se kart

Tlf

Epost

(+47) 23 11 17 41

post@notc.no