NOTC-listen

Daglig kursinformasjon

Kursbildet oppdateres hver virkedag kl. 16.30. Nyheter fra selskapene oppdateres hvert 2. minutt.

Kursinformasjon, 30/11 2021 16:31:02

Ticker Aksje Siste Endring Kjøper Selger Volum Sist omsatt Antall aksjer Markedsverdi Nyheter Dagens
APRILA Aprila Bank ASA 4,70 4,90 5,85 25/11-21 44.630.915 209.765.300 Vis Vis
ARACA Araca Energy ASA 0,04 0,04 11/11-21 1.479.145.808 59.165.832 Vis Vis
ATDL Atlantica Tender Drilling Ltd 0,90 18/08-20 302.199.264 271.979.338 Vis (Ny!) Vis
AURORA Aurora Eiendom AS 102,00 100,00 0,00 23/11-21 20.550.400 2.096.140.800 Vis Vis
AVENIR Avenir LNG Limited 8,00 8,50 29/07-21 147.500.000 1.180.000.000 Vis Vis
BUDS ABBH AS 35,00 37,00 39,50 15/11-21 7.868.905 275.411.675 Vis Vis
BULK GoodBulk Ltd 75,00 87,00 115,00 27/10-21 30.023.234 2.251.742.550 Vis Vis
CAPSOL CO2 Capsol AS 27,00 -1,00 25,00 27,00 10.025 15:00 49.090.077 1.325.432.079 Vis (Ny!) Vis
CASTOR Castor Maritime Inc 44,00 06/02-19 94.610.088 4.162.843.872 Vis Vis
CHEMS Chemical Tankers Inc 68,00 25/02-16 38.489.108 2.617.259.344 Vis Vis
CNANO CrayoNano AS 25,40 -0,10 25,40 26,50 5.578 14:09 28.401.491 721.397.871 Vis Vis
COND CondAlign AS 27,00 14,00 0,00 26/11-21 13.620.780 367.761.060 Vis Vis
DOFI DOF Installer ASA 3,00 27/05-21 33.931.000 101.793.000 Vis Vis
DWELLOP Dwellop AS 10,00 10,50 29/11-21 283.467 2.834.670 Vis Vis
EDEA EDEA Holding AS 39,00 54,00 18/11-21 6.438.580 251.104.620 Vis (Ny!) Vis
EISP Eiendomsspar AS 455,00 0,00 450,00 455,00 100 13:46 33.880.361 15.415.564.255 Vis (Ny!) Vis
EPTL-FF Empire Product Tankers Limited 500 0 Vis Vis
EQOLOGY Eqology AS 0,48 0,50 29/07-21 109.683.874 52.648.260 Vis Vis
ETMA Etman International ASA 6,00 0,00 16/11-21 24.364.218 146.185.308 Vis Vis
ETRI Etrinell AS 0,75 0,75 23/11-21 42.078.314 31.558.736 Vis Vis
FOLI-FF Fjord Line AS 10,00 10,00 26/11-21 207.642.940 2.076.429.400 Vis Vis
GOL Golar LNG Limited 94,00 61,00 22/09-21 80.298.752 7.548.082.688 Vis Vis
GTH Green Transition Holding AS 37,00 31,60 17/09-21 12.237.027 452.769.999 Vis (Ny!) Vis
GULATING Gulating Gruppen AS 1,19 1,15 1,21 29/11-21 68.103.549 81.043.223 Vis Vis
HITV HitecVision AS 150,00 130,00 160,00 23/11-21 18.967.318 2.845.097.700 Vis Vis
HSHIP Himalaya Shipping Ltd 58,00 58,00 29/11-21 32.152.857 1.864.865.706 Vis Vis
HVAL Hval Sjokoladefabrikk ASA 3,00 2,25 4,00 15/11-21 27.000.000 81.000.000 Vis Vis
IOTA Independent Oil & Resources Plc 1,95 1,75 24/09-21 59.053.211 115.153.761 Vis Vis
LION Lionero AS 0,08 0,01 14/09-21 116.700.880 9.336.070 Vis Vis
LUMA Lumarine AS 2,40 2,20 2,40 23/11-21 148.132.417 355.517.801 Vis Vis
MENTOR Mentor Medier AS 21,00 21,00 40,00 22/11-21 5.758.140 120.920.940 Vis Vis
MMBANK Maritime & Merchant Bank ASA 100,00 100,00 130,00 19/11-21 7.252.333 725.233.300 Vis Vis
MYBANK MyBank ASA 30,00 0,00 30,00 32,00 2.500 14:34 7.599.105 227.973.150 Vis Vis
NCR GFjord Invest AS 0,80 0,80 12/11-21 49.163.219 39.330.575 Vis Vis
NET1 Net1 International Holdings AS 0,05 0,05 1,50 21/10-21 482.287.950 24.114.398 Vis Vis
NHST NHST Media Group AS 160,00 160,50 260,00 21/04-21 1.604.250 256.680.000 Vis Vis
NOPA-FF Norpalm AS 0,45 0,50 0,70 30/07-21 83.748.705 37.686.917 Vis Vis
NORAM Noram Drilling Company AS 9,00 30,00 19/10-21 23.392.317 210.530.853 Vis Vis
NORD Norda ASA 38,00 41,00 0,00 26/05-21 5.148.803 195.654.514 Vis Vis
NVD Nordavind AS 16,00 10,00 16,00 29/11-21 5.116.000 81.856.000 Vis Vis
OMAKEN Omaken Sports AS 19,00 18,75 24/11-21 10.125.000 192.375.000 Vis (Ny!) Vis
ONOF On & Offshore Holding AS 0,70 23/03-21 72.664.523 50.865.166 Vis Vis
PNO Petrolia NOCO AS 1,98 1,92 2,03 25/11-21 145.000.000 287.100.000 Vis Vis
PNRM Pioneer Marine Inc 25,00 60,00 20/05-20 30.331.547 758.288.675 Vis Vis
PROPR Proptech Group Holding AS 10,00 10,00 27/10-21 7.797.562 77.975.620 Vis Vis
SEAP Sea Production Ltd 0,03 0,08 05/11-21 90.000.000 2.700.000 Vis Vis
SOIL Soiltech AS 85,00 70,00 75,00 26/11-21 7.200.430 612.036.550 Vis (Ny!) Vis
TCCO The Containership Company ASA 0,01 0,01 06/05-21 27.000.000 270.000 Vis Vis
TOMINI Tomini Shipping Limited 139,50 02/03-20 10.000.000 1.395.000.000 Vis Vis
VIEI Victoria Eiendom AS 735,00 715,00 740,00 24/11-21 12.309.821 9.047.718.435 Vis (Ny!) Vis

NOTC vil understreke at:

  • registrerte kjøps- og salgskurser kun er indikative
  • NOTC ikke bærer noe ansvar for registrerte kurser
  • informasjon som distribueres fra registrerte selskaper ikke kontrolleres av NOTC
  • informasjonen som publiseres fra selskapene utelukkende er det enkelte selskaps ansvar

NOTC AS er rettighetshaver til alt materialet på dette nettstedet, herunder opphavsrettigheter knyttet til kursinformasjon for unoterte aksjer som er registrert på NOTC-listen. NOTC AS har enerett til å råde over dette materialet, og tilgjengeliggjøring av dette for andre gjennom eksemplarfremstilling mv. kan kun skje etter avtale med NOTC AS. Som eksemplarfremstilling regnes nedlasting og lagring på datamaskin eller annet medium som kan gjengi materialet. Som tilgjengeliggjøring regnes så vel aktiv overføring eller overlatelse av materialet til andre, som det at materialet stilles til rådighet for andres tilegnelse på eget initiativ.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 Oslo Se kart

Tlf

Epost

(+47) 23 11 17 41

post@notc.no