NOTC-listen

Daglig kursinformasjon

Kursbildet oppdateres hver virkedag kl. 16.30. Nyheter fra selskapene oppdateres hvert 2. minutt.

Kursinformasjon, 27/03 2020 16:31:01

Ticker Aksje Siste Endring Kjøper Selger Volum Sist omsatt Antall aksjer Markedsverdi Nyheter
ALAX Arnarlax AS 75,00 45,00 74,00 26/03-20 26.614.042 1.996.053.150 Vis
ANDF Andfjord Salmon AS 31,00 -2,00 28,00 31,00 15.813 13:20 29.874.400 926.106.400 Vis (Ny!)
APRILA Aprila Bank ASA 6,50 6,00 6,00 26/03-20 36.257.140 235.671.410 Vis
ARACA Araca Energy ASA 0,05 0,05 26/02-20 1.479.145.808 73.957.290 Vis
ATDL Atlantica Tender Drilling Ltd 2,00 0,10 0,99 13/03-20 302.199.264 604.398.528 Vis
AVENIR Avenir LNG Limited 8,50 6,00 11,00 27/02-20 110.000.000 935.000.000 Vis
AVIDA Avida Holding AB 31,50 31,00 27/02-20 59.970.300 1.889.064.450 Vis
BUDS Asker og Bærums Budstikke ASA 13,20 11,60 15,00 18/03-20 7.868.905 103.869.546 Vis (Ny!)
BULK GoodBulk Ltd 135,00 150,00 06/11-19 30.012.002 4.051.620.270 Vis
CASTOR Castor Maritime Inc 44,00 06/02-19 2.400.000 105.600.000 Vis (Ny!)
CHEMS Navig8 Chemical Tankers Inc 68,00 25/02-16 38.489.108 2.617.259.344 Vis
DOFI DOF Installer ASA 6,50 19/09-18 33.931.000 220.551.500 Vis
DWELLOP Dwellop AS 0,07 0,07 20/03-20 283.467.392 19.842.717 Vis
EASY Easybank ASA 8,00 7,20 17/03-20 47.397.190 379.177.520 Vis
EISP Eiendomsspar AS 285,00 5,00 295,00 320,00 5.955 09:52 35.765.241 10.193.093.685 Vis (Ny!)
EQOLOGY Eqology AS 0,74 0,47 0,57 21/02-20 109.683.874 81.166.067 Vis
ETMA Etman International ASA 3,95 3,95 29/11-19 24.364.218 96.238.661 Vis
ETRI Etrinell AS 2,85 2,25 3,00 28/01-20 42.078.314 119.923.195 Vis
GOL Golar LNG Limited 208,00 130,00 28/11-18 80.298.752 16.702.140.416 Vis (Ny!)
HITV HitecVision AS 50,00 50,00 65,00 16/03-20 18.967.318 948.365.900 Vis
HUDDLY Huddly AS 36,00 35,00 36,00 26/03-20 11.951.714 430.261.704 Vis
HVAL Hval Sjokoladefabrikk ASA 1,50 1,50 26/02-20 27.000.000 40.500.000 Vis
INSTA Instabank ASA 0,55 0,40 0,60 25/03-20 332.642.039 182.953.121 Vis
IOTA Independent Oil & Resources Plc 1,10 27/12-19 34.053.214 37.458.535 Vis
ITCL Independent Tankers Corporation Limited 0,03 0,03 0,04 20/02-20 74.825.169 2.244.755 Vis
KRAB Kraft Bank Asa 6,00 6,50 7,00 25/03-20 42.000.000 252.000.000 Vis
LION Lionero AS 0,01 28/02-20 116.700.880 1.167.009 Vis
MMBANK Maritime & Merchant Bank ASA 60,00 -48,00 50,00 120,00 303.702 10:07 7.252.333 435.139.980 Vis (Ny!)
MYBANK MyBank ASA 0,15 0,40 21/02-20 414.090.694 62.113.604 Vis
NCR Norwegian Crystals AS 2,50 6,00 27/12-19 26.106.908 65.267.270 Vis
NET1 Net1 International Holdings AS 1,00 1,27 30/01-20 482.287.950 482.287.950 Vis
NHST NHST Media Group AS 115,00 65,00 08/11-19 1.162.925 133.736.375 Vis (Ny!)
NOPE Nordic Petroleum AS 0,01 0,02 18/02-20 735.692.666 7.356.927 Vis
NORAM Noram Drilling Company AS 30,00 30,00 21/08-19 23.392.317 701.769.510 Vis
NORD Norda ASA 20,00 20,00 19/02-20 5.148.803 102.976.060 Vis
ONOF On & Offshore Holding AS 0,30 05/02-20 72.664.523 21.799.357 Vis
OTOVO Otovo AS 70,00 70,00 89,00 25/03-20 8.545.327 598.172.890 Vis
PLAY Playsafe Holding AS 0,20 0,20 0,50 08/01-20 101.772.790 20.354.558 Vis
PNO Petrolia NOCO AS 0,49 22/11-19 121.487.072 59.528.665 Vis
PNRM Pioneer Marine Inc 30,00 18/09-19 30.331.547 909.946.410 Vis
PROPR PROPR AS 8,00 8,00 9,00 10/03-20 7.797.562 62.380.496 Vis
SEAP Sea Production Ltd 0,06 0,04 10/05-19 90.000.000 5.400.000 Vis
TCCO The Containership Company ASA 0,01 0,01 18/06-19 13.500.000 135.000 Vis
TOMINI Tomini Shipping Limited 139,50 02/03-20 10.000.000 1.395.000.000 Vis
TORG Torghatten ASA 114,80 2,80 112,00 115,00 1.600 16:16 47.511.775 5.454.351.770 Vis (Ny!)
VACC Vaccibody AS 65,00 0,00 60,00 65,00 7.000 11:55 55.797.676 3.626.848.940 Vis (Ny!)
VIEI Victoria Eiendom AS 430,00 40,00 430,00 450,00 180 10:43 13.406.753 5.764.903.790 Vis
WEST Western Bulk Chartering AS 25,00 12,00 10/01-20 14.145.634 353.640.850 Vis

NOTC vil understreke at:

  • registrerte kjøps- og salgskurser kun er indikative
  • NOTC ikke bærer noe ansvar for registrerte kurser
  • informasjon som distribueres fra registrerte selskaper ikke kontrolleres av NOTC
  • informasjonen som publiseres fra selskapene utelukkende er det enkelte selskaps ansvar

NOTC AS er rettighetshaver til alt materialet på dette nettstedet, herunder opphavsrettigheter knyttet til kursinformasjon for unoterte aksjer som er registrert på NOTC-listen. NOTC AS har enerett til å råde over dette materialet, og tilgjengeliggjøring av dette for andre gjennom eksemplarfremstilling mv. kan kun skje etter avtale med NOTC AS. Som eksemplarfremstilling regnes nedlasting og lagring på datamaskin eller annet medium som kan gjengi materialet. Som tilgjengeliggjøring regnes så vel aktiv overføring eller overlatelse av materialet til andre, som det at materialet stilles til rådighet for andres tilegnelse på eget initiativ.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 Oslo Se kart

Tlf

Epost

(+47) 23 11 17 41

post@notc.no