NOTC-listen

Daglig kursinformasjon

Kursbildet oppdateres hver virkedag kl. 16.30. Nyheter fra selskapene oppdateres hvert 2. minutt.

Kursinformasjon, 22/09 2020 16:31:01

Ticker Aksje Siste Endring Kjøper Selger Volum Sist omsatt Antall aksjer Markedsverdi Nyheter Dagens
ALAX Arnarlax AS 120,00 5,00 116,00 125,00 322 12:44 26.614.042 3.193.685.040 Vis (Ny!) Vis
APRILA Aprila Bank ASA 9,00 8,00 9,00 18/09-20 44.590.473 401.314.257 Vis Vis
ARACA Araca Energy ASA 0,06 0,06 07/05-20 1.479.145.808 88.748.748 Vis Vis
ATDL Atlantica Tender Drilling Ltd 0,90 0,90 18/08-20 302.199.264 271.979.338 Vis (Ny!) Vis
AVENIR Avenir LNG Limited 7,50 5,50 11,00 25/06-20 110.000.000 825.000.000 Vis Vis
AVIDA Avida Holding AB 25,00 25,00 13/08-20 70.576.359 1.764.408.975 Vis Vis
BUDS Asker og Bærums Budstikke ASA 15,10 -2,40 15,10 18,00 800 15:40 7.868.905 118.820.466 Vis Vis
BULK GoodBulk Ltd 135,00 130,00 06/11-19 30.012.002 4.051.620.270 Vis Vis
CASTOR Castor Maritime Inc 44,00 06/02-19 131.212.376 5.773.344.544 Vis Vis
CHEMS Navig8 Chemical Tankers Inc 68,00 25/02-16 38.489.108 2.617.259.344 Vis Vis
DOFI DOF Installer ASA 5,00 08/05-20 33.931.000 169.655.000 Vis Vis
DWELLOP Dwellop AS 44,00 20,00 30/07-20 283.467 12.472.548 Vis Vis
EASY Easybank ASA 9,00 4,40 8,00 27/08-20 47.397.190 426.574.710 Vis (Ny!) Vis
EISP Eiendomsspar AS 400,00 380,00 400,00 18/09-20 35.765.241 14.306.096.400 Vis (Ny!) Vis
EPTL-FF Empire Product Tankers Limited 500 0 Vis Vis
EQOLOGY Eqology AS 0,65 0,60 28/08-20 109.683.874 71.294.518 Vis Vis
ETMA Etman International ASA 3,95 3,96 5,00 29/11-19 24.364.218 96.238.661 Vis Vis
ETRI Etrinell AS 3,10 3,10 11/09-20 42.078.314 130.442.773 Vis Vis
FOLI-FF Fjord Line AS 3,00 3,00 18/09-20 207.642.940 622.928.820 Vis Vis
FREYR FREYR AS 1,80 -0,05 1,50 1,80 4.000 10:11 206.128.399 371.031.118 Vis Vis
GOL Golar LNG Limited 75,00 11/08-20 80.298.752 6.022.406.400 Vis (Ny!) Vis
HITV HitecVision AS 50,00 60,00 16/03-20 18.967.318 948.365.900 Vis (Ny!) Vis
HUDDLY Huddly AS 220,00 0,00 220,00 225,00 10.112 16:00 11.951.714 2.629.377.080 Vis (Ny!) Vis
HVAL Hval Sjokoladefabrikk ASA 4,50 1,50 4,40 03/09-20 27.000.000 121.500.000 Vis Vis
IOTA Independent Oil & Resources Plc 0,90 1,55 4,88 03/07-20 34.053.214 30.647.893 Vis Vis
ITCL Independent Tankers Corporation Limited 0,03 0,03 20/02-20 74.825.169 2.244.755 Vis Vis
KALERA Kalera AS 30,30 0,30 30,30 30,30 70.457 16:18 133.124.239 4.033.664.442 Vis Vis
KRAB Kraft Bank Asa 7,75 8,00 8,50 21/09-20 42.000.000 325.500.000 Vis Vis
LION Lionero AS 0,01 0,01 17/09-20 116.700.880 1.167.009 Vis Vis
MMBANK Maritime & Merchant Bank ASA 81,00 50,00 81,00 16/09-20 7.252.333 587.438.973 Vis Vis
MYBANK MyBank ASA 18,00 19,00 24,00 18/09-20 6.705.807 120.704.526 Vis Vis
NCR Norwegian Crystals AS 1,00 1,00 18/09-20 26.106.908 26.106.908 Vis (Ny!) Vis
NET1 Net1 International Holdings AS 1,75 1,00 11/09-20 482.287.950 844.003.912 Vis Vis
NHST NHST Media Group AS 65,00 102,00 250,00 17/09-20 1.162.925 75.590.125 Vis Vis
NOPA-FF Norpalm AS 0,25 0,25 0,70 24/08-20 83.748.705 20.937.176 Vis Vis
NOPE Nordic Petroleum AS 0,01 0,01 16/09-20 735.692.666 7.356.927 Vis Vis
NORAM Noram Drilling Company AS 30,00 20,00 21/08-19 23.392.317 701.769.510 Vis Vis
NORD Norda ASA 20,00 20,00 29,00 10/09-20 5.148.803 102.976.060 Vis Vis
ONOF On & Offshore Holding AS 0,30 0,20 06/05-20 72.664.523 21.799.357 Vis Vis
OTOVO Otovo AS 110,00 110,00 17/09-20 8.862.214 974.843.540 Vis Vis
PLAY Playsafe Holding AS 0,14 0,50 18/09-20 101.772.790 14.248.191 Vis (Ny!) Vis
PNO Petrolia NOCO AS 1,66 2,20 4,00 04/09-20 121.487.072 201.668.540 Vis (Ny!) Vis
PNRM Pioneer Marine Inc 25,00 20/05-20 30.331.547 758.288.675 Vis Vis
PROPR PROPR AS 10,00 8,00 9,50 27/08-20 7.797.562 77.975.620 Vis Vis
SEAP Sea Production Ltd 0,01 0,03 20/08-20 90.000.000 900.000 Vis Vis
TCCO The Containership Company ASA 0,01 0,01 17/09-20 27.000.000 270.000 Vis Vis
TOMINI Tomini Shipping Limited 139,50 02/03-20 10.000.000 1.395.000.000 Vis Vis
TORG Torghatten ASA 134,00 131,00 134,00 16/09-20 47.511.775 6.366.577.850 Vis Vis
VACC Vaccibody AS 37,40 -0,60 37,00 37,40 26.712 16:21 282.791.680 10.576.408.832 Vis (Ny!) Vis
VIEI Victoria Eiendom AS 570,00 550,00 610,00 16/09-20 13.406.753 7.641.849.210 Vis (Ny!) Vis
WEST Western Bulk Chartering AS 12,00 9,00 15,00 18/09-20 28.395.620 340.747.440 Vis (Ny!) Vis
WIRAL-FF Wiral Technologies AS 119,00 03/12-19 389.120 46.305.280 Vis Vis

NOTC vil understreke at:

  • registrerte kjøps- og salgskurser kun er indikative
  • NOTC ikke bærer noe ansvar for registrerte kurser
  • informasjon som distribueres fra registrerte selskaper ikke kontrolleres av NOTC
  • informasjonen som publiseres fra selskapene utelukkende er det enkelte selskaps ansvar

NOTC AS er rettighetshaver til alt materialet på dette nettstedet, herunder opphavsrettigheter knyttet til kursinformasjon for unoterte aksjer som er registrert på NOTC-listen. NOTC AS har enerett til å råde over dette materialet, og tilgjengeliggjøring av dette for andre gjennom eksemplarfremstilling mv. kan kun skje etter avtale med NOTC AS. Som eksemplarfremstilling regnes nedlasting og lagring på datamaskin eller annet medium som kan gjengi materialet. Som tilgjengeliggjøring regnes så vel aktiv overføring eller overlatelse av materialet til andre, som det at materialet stilles til rådighet for andres tilegnelse på eget initiativ.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 Oslo Se kart

Tlf

Epost

(+47) 23 11 17 41

post@notc.no