NOTC-listen

Daglig kursinformasjon

Kursbildet oppdateres hver virkedag kl. 16.30. Nyheter fra selskapene oppdateres hvert 2. minutt.

Kursinformasjon, 06/12 2019 16:31:02

Ticker Aksje Siste Endring Kjøper Selger Volum Sist omsatt Antall aksjer Markedsverdi Nyheter
ALAX Arnarlax AS 76,00 0,00 73,00 0,00 5.000 09:27 26.614.042 2.022.667.192 Vis
ANDF Andfjord Salmon AS 29,50 -0,50 29,00 30,00 185.000 16:06 29.874.400 881.294.800 Vis (Ny!)
APRILA Aprila Bank ASA 5,99 6,00 25/11-19 36.220.084 216.958.303 Vis
ARACA Araca Energy ASA 0,01 0,09 02/12-19 1.479.145.808 14.791.458 Vis
ATDL Atlantica Tender Drilling Ltd 1,10 2,00 31/10-19 302.199.264 332.419.190 Vis (Ny!)
AVENIR Avenir LNG Limited 11,00 11,00 12/11-19 110.000.000 1.210.000.000 Vis (Ny!)
AVIDA Avida Holding AB 29,00 27,00 29,00 18/11-19 59.970.300 1.739.138.700 Vis (Ny!)
BUDS Asker og Bærums Budstikke ASA 12,00 0,50 11,50 15,50 2.000 12:00 7.868.905 94.426.860 Vis
BULK GoodBulk Ltd 135,00 125,50 06/11-19 30.001.986 4.050.268.110 Vis
CASTOR Castor Maritime Inc 44,00 06/02-19 2.400.000 105.600.000 Vis
CHEMS Navig8 Chemical Tankers Inc 68,00 25/02-16 38.489.108 2.617.259.344 Vis (Ny!)
DOFI DOF Installer ASA 6,50 3,00 19/09-18 33.931.000 220.551.500 Vis
DWELLOP Dwellop AS 0,29 0,08 0,20 14/11-19 283.467.392 82.205.544 Vis
EASY Easybank ASA 8,00 7,20 8,00 03/12-19 47.397.190 379.177.520 Vis
EISP Eiendomsspar AS 490,00 465,00 505,00 04/12-19 55.060.186 26.979.491.140 Vis
EQOLOGY Eqology AS 0,86 0,80 0,90 25/11-19 109.683.874 94.328.132 Vis
ETMA Etman International ASA 3,95 3,20 5,00 29/11-19 24.364.218 96.238.661 Vis (Ny!)
ETRI Etrinell AS 3,00 3,50 26/08-19 42.078.314 126.234.942 Vis
GOL Golar LNG Limited 208,00 205,00 28/11-18 80.298.752 16.702.140.416 Vis
HITV HitecVision AS 80,00 75,00 20/11-19 18.967.318 1.517.385.440 Vis
HUDDLY Huddly AS 36,00 36,00 37,00 14/11-19 11.951.714 430.261.704 Vis
HVAL Hval Sjokoladefabrikk ASA 1,50 3,99 14/11-19 27.000.000 40.500.000 Vis
INSTA Instabank ASA 0,90 0,95 1,00 29/11-19 332.642.039 299.377.835 Vis
IOTA Independent Oil & Resources Plc 1,00 1,10 1,25 21/11-19 34.053.214 34.053.214 Vis
ITCL Independent Tankers Corporation Limited 0,03 0,03 0,04 05/12-19 74.825.169 2.244.755 Vis
KRAB Kraft Bank Asa 9,50 8,50 9,50 05/12-19 42.000.000 399.000.000 Vis (Ny!)
LION Lionero AS 0,03 07/10-19 116.700.880 3.501.026 Vis
MMBANK Maritime & Merchant Bank ASA 108,00 19/06-19 7.252.333 783.251.964 Vis
MYBANK MyBank ASA 0,14 0,12 0,12 05/12-19 414.090.694 57.972.697 Vis
NCR Norwegian Crystals AS 4,00 30/09-19 7.820.695 31.282.780 Vis (Ny!)
NET1 Net1 International Holdings AS 1,00 1,50 25/06-19 482.287.950 482.287.950 Vis
NHST NHST Media Group AS 115,00 116,00 200,00 08/11-19 1.162.925 133.736.375 Vis
NOPE Nordic Petroleum AS 0,01 0,01 27/02-19 735.692.666 7.356.927 Vis
NORAM Noram Drilling Company AS 30,00 21/08-19 23.392.317 701.769.510 Vis
NORD Norda ASA 20,00 0,00 20,00 30,00 5.200 12:51 5.148.803 102.976.060 Vis
ONOF On & Offshore Holding AS 0,30 0,40 1,00 17/08-18 72.664.523 21.799.357 Vis
OTOVO Otovo AS 95,00 90,00 03/12-19 6.902.220 655.710.900 Vis (Ny!)
PLAY Playsafe Holding AS 0,20 0,20 0,50 09/10-19 101.772.790 20.354.558 Vis
PNO Petrolia NOCO AS 0,49 0,49 22/11-19 121.487.072 59.528.665 Vis (Ny!)
PNRM Pioneer Marine Inc 30,00 18/09-19 30.331.547 909.946.410 Vis
PROPR PROPR AS 10,00 8,50 12,00 04/12-19 7.797.562 77.975.620 Vis (Ny!)
QFUEL Quantafuel AS 165,00 -4,00 165,00 168,50 2.844 15:26 10.296.603 1.698.939.495 Vis
SEAP Sea Production Ltd 0,06 10/05-19 90.000.000 5.400.000 Vis
TCCO The Containership Company ASA 0,01 0,01 18/06-19 13.500.000 135.000 Vis
TORG Torghatten ASA 129,00 129,75 133,00 28/11-19 47.511.775 6.129.018.975 Vis
VIEI Victoria Eiendom AS 730,00 750,00 770,00 02/12-19 17.307.618 12.634.561.140 Vis
WEST Western Bulk Chartering AS 32,00 12/11-19 14.145.634 452.660.288 Vis

NOTC vil understreke at:

  • registrerte kjøps- og salgskurser kun er indikative
  • NOTC ikke bærer noe ansvar for registrerte kurser
  • informasjon som distribueres fra registrerte selskaper ikke kontrolleres av NOTC
  • informasjonen som publiseres fra selskapene utelukkende er det enkelte selskaps ansvar

NOTC AS er rettighetshaver til alt materialet på dette nettstedet, herunder opphavsrettigheter knyttet til kursinformasjon for unoterte aksjer som er registrert på NOTC-listen. NOTC AS har enerett til å råde over dette materialet, og tilgjengeliggjøring av dette for andre gjennom eksemplarfremstilling mv. kan kun skje etter avtale med NOTC AS. Som eksemplarfremstilling regnes nedlasting og lagring på datamaskin eller annet medium som kan gjengi materialet. Som tilgjengeliggjøring regnes så vel aktiv overføring eller overlatelse av materialet til andre, som det at materialet stilles til rådighet for andres tilegnelse på eget initiativ.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 Oslo Se kart

Tlf

Epost

(+47) 23 11 17 41

post@notc.no