NOTC-listen

Daglig kursinformasjon

Kursbildet oppdateres hver virkedag kl. 16.30. Nyheter fra selskapene oppdateres hvert 2. minutt.

Kursinformasjon, 21/02 2020 16:31:02

Ticker Aksje Siste Endring Kjøper Selger Volum Sist omsatt Antall aksjer Markedsverdi Nyheter
ALAX Arnarlax AS 91,00 0,00 91,00 1.170 15:12 26.614.042 2.421.877.822 Vis
ANDF Andfjord Salmon AS 42,00 0,00 40,00 42,00 2.535 16:19 29.874.400 1.254.724.800 Vis
APRILA Aprila Bank ASA 8,00 8,50 9,00 20/02-20 36.257.140 290.057.120 Vis
ARACA Araca Energy ASA 0,01 0,01 0,00 20/02-20 1.479.145.808 14.791.458 Vis
ATDL Atlantica Tender Drilling Ltd 1,10 0,50 1,80 31/10-19 302.199.264 332.419.190 Vis
AVENIR Avenir LNG Limited 13,00 6,00 11,00 30/12-19 110.000.000 1.430.000.000 Vis
AVIDA Avida Holding AB 32,00 0,00 30,50 32,00 1.000 12:22 59.970.300 1.919.049.600 Vis (Ny!)
BUDS Asker og Bærums Budstikke ASA 13,90 13,60 14/02-20 7.868.905 109.377.780 Vis
BULK GoodBulk Ltd 135,00 119,00 06/11-19 30.009.672 4.051.305.720 Vis (Ny!)
CASTOR Castor Maritime Inc 44,00 06/02-19 2.400.000 105.600.000 Vis
CHEMS Navig8 Chemical Tankers Inc 68,00 25/02-16 38.489.108 2.617.259.344 Vis
DOFI DOF Installer ASA 6,50 19/09-18 33.931.000 220.551.500 Vis
DWELLOP Dwellop AS 0,10 0,00 0,10 0,18 5.552 11:45 283.467.392 28.346.739 Vis
EASY Easybank ASA 8,00 6,50 8,45 20/02-20 47.397.190 379.177.520 Vis (Ny!)
EISP Eiendomsspar AS 515,00 515,00 540,00 17/02-20 35.765.241 18.419.099.115 Vis (Ny!)
EQOLOGY Eqology AS 0,74 -0,01 0,70 0,74 28.000 15:03 109.683.874 81.166.067 Vis
ETMA Etman International ASA 3,95 5,00 29/11-19 24.364.218 96.238.661 Vis
ETRI Etrinell AS 2,85 2,75 3,00 28/01-20 42.078.314 119.923.195 Vis
GOL Golar LNG Limited 208,00 90,00 130,00 28/11-18 80.298.752 16.702.140.416 Vis (Ny!)
HITV HitecVision AS 80,00 0,00 70,00 500 09:24 18.967.318 1.517.385.440 Vis
HUDDLY Huddly AS 33,00 34,00 18/02-20 11.951.714 394.406.562 Vis
HVAL Hval Sjokoladefabrikk ASA 1,50 1,50 3,20 23/01-20 27.000.000 40.500.000 Vis
INSTA Instabank ASA 1,09 0,95 1,00 19/02-20 332.642.039 362.579.823 Vis
IOTA Independent Oil & Resources Plc 1,10 27/12-19 34.053.214 37.458.535 Vis
ITCL Independent Tankers Corporation Limited 0,03 0,03 0,04 20/02-20 74.825.169 2.244.755 Vis
KRAB Kraft Bank Asa 10,00 0,20 8,50 9,50 50.000 12:11 42.000.000 420.000.000 Vis
LION Lionero AS 0,01 0,01 27/12-19 116.700.880 1.167.009 Vis
MMBANK Maritime & Merchant Bank ASA 108,00 19/06-19 7.252.333 783.251.964 Vis (Ny!)
MYBANK MyBank ASA 0,15 0,00 0,08 0,40 100.000 10:34 414.090.694 62.113.604 Vis (Ny!)
NCR Norwegian Crystals AS 2,50 27/12-19 26.106.908 65.267.270 Vis (Ny!)
NET1 Net1 International Holdings AS 1,00 0,10 1,27 30/01-20 482.287.950 482.287.950 Vis
NHST NHST Media Group AS 115,00 90,00 08/11-19 1.162.925 133.736.375 Vis
NOL Northern Ocean Ltd 35,00 32,00 40,00 20/02-20 63.726.692 2.230.434.220 Vis (Ny!)
NOPE Nordic Petroleum AS 0,01 0,01 18/02-20 735.692.666 7.356.927 Vis
NORAM Noram Drilling Company AS 30,00 30,00 21/08-19 23.392.317 701.769.510 Vis
NORD Norda ASA 20,00 20,00 25,00 19/02-20 5.148.803 102.976.060 Vis
ONOF On & Offshore Holding AS 0,30 0,45 0,95 05/02-20 72.664.523 21.799.357 Vis
OTOVO Otovo AS 125,00 125,00 125,00 20/02-20 8.545.327 1.068.165.875 Vis
PLAY Playsafe Holding AS 0,20 0,20 0,50 08/01-20 101.772.790 20.354.558 Vis
PNO Petrolia NOCO AS 0,49 22/11-19 121.487.072 59.528.665 Vis
PNRM Pioneer Marine Inc 30,00 18/09-19 30.331.547 909.946.410 Vis
PROPR PROPR AS 8,00 8,00 10,00 13/02-20 7.797.562 62.380.496 Vis
SEAP Sea Production Ltd 0,06 0,09 10/05-19 90.000.000 5.400.000 Vis
TCCO The Containership Company ASA 0,01 0,01 18/06-19 13.500.000 135.000 Vis
TOMINI Tomini Shipping Limited 10.000.000 0 Vis (Ny!)
TORG Torghatten ASA 150,00 0,00 150,00 153,00 3.200 13:47 47.511.775 7.126.766.250 Vis
VACC Vaccibody AS 109,00 -5,00 106,00 110,00 20.388 16:20 55.797.676 6.081.946.684 Vis
VIEI Victoria Eiendom AS 800,00 790,00 815,00 17/01-20 13.406.753 10.725.402.400 Vis (Ny!)
WEST Western Bulk Chartering AS 25,00 10/01-20 14.145.634 353.640.850 Vis

NOTC vil understreke at:

  • registrerte kjøps- og salgskurser kun er indikative
  • NOTC ikke bærer noe ansvar for registrerte kurser
  • informasjon som distribueres fra registrerte selskaper ikke kontrolleres av NOTC
  • informasjonen som publiseres fra selskapene utelukkende er det enkelte selskaps ansvar

NOTC AS er rettighetshaver til alt materialet på dette nettstedet, herunder opphavsrettigheter knyttet til kursinformasjon for unoterte aksjer som er registrert på NOTC-listen. NOTC AS har enerett til å råde over dette materialet, og tilgjengeliggjøring av dette for andre gjennom eksemplarfremstilling mv. kan kun skje etter avtale med NOTC AS. Som eksemplarfremstilling regnes nedlasting og lagring på datamaskin eller annet medium som kan gjengi materialet. Som tilgjengeliggjøring regnes så vel aktiv overføring eller overlatelse av materialet til andre, som det at materialet stilles til rådighet for andres tilegnelse på eget initiativ.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 Oslo Se kart

Tlf

Epost

(+47) 23 11 17 41

post@notc.no