NOTC-listen

Daglig kursinformasjon

Kursbildet oppdateres hver virkedag kl. 16.30. Nyheter fra selskapene oppdateres hvert 2. minutt.

Kursinformasjon, 19/06 2018 16:31:02

Ticker Aksje Siste Endring Kjøper Selger Volum Sist omsatt Antall aksjer Markedsverdi Nyheter
2020 2020 Bulkers LTD 49,00 54,00 08/05-18 8.727.923 427.668.227 Vis
ARACA Araca Energy ASA 0,06 0,11 13/06-18 1.479.145.808 88.748.748 Vis
ATDL Atlantica Tender Drilling Ltd 2,20 1,90 4,50 06/12-17 261.323.309 574.911.280 Vis
AVIDA Avida Holding AB 35,00 -5,90 36,00 39,90 1.000 09:25 53.470.300 1.871.460.500 Vis (Ny!)
AYFIE Ayfie Group AS 7,25 6,00 6,50 18/06-18 55.182.575 400.073.669 Vis
BATO Bank2 ASA 10,00 10,00 10,40 18/06-18 103.851.221 1.038.512.210 Vis
BUDS Asker og Bærums Budstikke ASA 14,70 14,70 19,50 11/06-18 7.868.905 115.672.904 Vis
BULK GoodBulk Ltd 125,00 0,00 125,10 130,00 9.813 09:41 29.540.456 3.692.557.000 Vis (Ny!)
CHEMS Navig8 Chemical Tankers Inc 68,00 25/02-16 38.489.108 2.617.259.344 Vis
DOFI DOF Installer ASA 6,70 6,75 18/06-18 33.931.000 227.337.700 Vis (Ny!)
EASY Easybank ASA 10,25 -0,20 9,80 10,25 1.900 16:10 46.390.839 475.506.100 Vis (Ny!)
EISP Eiendomsspar AS 383,00 -9,00 382,00 395,00 245 13:38 55.060.186 21.088.051.238 Vis
ETMA Etman International ASA 4,50 4,50 24/05-18 24.364.218 109.638.981 Vis
GCMC Golden Close Maritime Corp Ltd 20,00 2,00 35,00 14/06-18 2.286.347 45.726.940 Vis (Ny!)
GOL Golar LNG Limited 200,00 160,00 07/06-18 80.298.752 16.059.750.400 Vis
GUSY GSGroup AS 3,25 3,30 15/03-18 52.415.600 170.350.700 Vis
HAFNIA Hafnia Tankers Ltd. 51,38 15/11-17 52.300.532 2.687.201.334 Vis
HITV HitecVision AS 85,00 0,00 85,00 88,00 1.000 09:47 18.967.318 1.612.222.030 Vis
HUDDLY Huddly AS 50,00 50,00 11/06-18 11.584.920 579.246.000 Vis
HVAL Hval Sjokoladefabrikk ASA 3,50 1,35 3,45 18/12-17 27.000.000 94.500.000 Vis
ICE Ice Group AS 96,00 -5,00 85,00 101,00 1.650 12:09 49.334.039 4.736.067.744 Vis (Ny!)
INSTA Instabank ASA 1,95 1,92 2,00 14/06-18 236.215.432 460.620.092 Vis (Ny!)
IOTA Independent Oil & Resources Plc 1,95 2,25 3,50 13/06-18 14.166.726 27.625.116 Vis
ITCL Independent Tankers Corporation Limited 0,04 0,04 0,49 14/06-18 74.825.169 2.993.007 Vis
KAHOOT Kahoot! AS 300,00 -50,00 310,00 350,00 1.000 10:03 5.279.110 1.583.733.000 Vis
KRAB Kraft Bank Asa 8,00 0,00 7,95 8,00 36.900 14:17 42.000.000 336.000.000 Vis
MYBANK MyBank ASA 1,25 1,19 22/05-18 237.926.191 297.407.739 Vis
NADL North Atlantic Drilling Limited 1,50 0,10 13/06-18 230.003.000 345.004.500 Vis
NHST NHST Media Group AS 344,00 220,00 335,00 29/12-17 1.162.925 400.046.200 Vis
NMCI Navios Maritime Containers Inc 44,00 0,00 40,00 43,00 60.000 13:42 34.603.100 1.522.536.400 Vis (Ny!)
NOPE Nordic Petroleum AS 0,01 0,01 14/06-18 735.692.666 7.356.927 Vis (Ny!)
NORD Norda ASA 18,00 18,00 25/04-18 5.148.803 92.678.454 Vis (Ny!)
ONOF On & Offshore Holding AS 0,20 0,30 25/05-18 72.664.523 14.532.905 Vis (Ny!)
OPTIN Optin Bank ASA 12,00 13,00 23/05-18 15.232.143 182.785.716 Vis
OSLO Oslo Børs VPS Holding ASA 117,00 -2,00 117,00 118,00 600 09:21 43.004.000 5.031.468.000 Vis
PHILLY Philly Tankers AS 7.165,00 07/04-15 127.499 913.530.335 Vis
PLAY Playsafe Holding AS 0,30 0,25 0,30 27/12-17 101.772.790 30.531.837 Vis
PNRM Pioneer Marine Inc 20,00 13,50 13,50 04/06-18 30.331.547 606.630.940 Vis
PROPR PROPR AS 13,50 10,50 16,50 30/04-18 5.300.000 71.550.000 Vis (Ny!)
QFUEL Quantafuel AS 70,00 70,00 65,00 72,00 15.096 14:19 6.266.426 438.649.820 Vis (Ny!)
SEAP Sea Production Ltd 0,10 0,01 05/01-17 90.000.000 9.000.000 Vis
SHLF Shelf Drilling Ltd 70,00 70,00 71,75 14/06-18 83.125.000 5.818.750.000 Vis (Ny!)
TCCO The Containership Company ASA 0,01 0,01 11/10-17 13.500.000 135.000 Vis (Ny!)
TORG Torghatten ASA 97,70 -0,30 94,00 97,70 420 15:45 47.511.775 4.641.900.418 Vis
VIEI Victoria Eiendom AS 650,00 0,00 650,00 660,00 200 13:32 17.307.618 11.249.951.700 Vis (Ny!)
WEST Western Bulk Chartering AS 50,00 50,00 72,00 18/06-18 14.145.634 707.281.700 Vis
ZENT Zenterio AB 3,50 4,00 19/04-18 90.056.218 315.196.763 Vis

NOTC vil understreke at:

  • registrerte kjøps- og salgskurser kun er indikative
  • NOTC ikke bærer noe ansvar for registrerte kurser
  • informasjon som distribueres fra registrerte selskaper ikke kontrolleres av NOTC
  • informasjonen som publiseres fra selskapene utelukkende er det enkelte selskaps ansvar

NOTC AS er rettighetshaver til alt materialet på dette nettstedet, herunder opphavsrettigheter knyttet til kursinformasjon for unoterte aksjer som er registrert på NOTC-listen. NOTC AS har enerett til å råde over dette materialet, og tilgjengeliggjøring av dette for andre gjennom eksemplarfremstilling mv. kan kun skje etter avtale med NOTC AS. Som eksemplarfremstilling regnes nedlasting og lagring på datamaskin eller annet medium som kan gjengi materialet. Som tilgjengeliggjøring regnes så vel aktiv overføring eller overlatelse av materialet til andre, som det at materialet stilles til rådighet for andres tilegnelse på eget initiativ.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 Oslo Se kart

Tlf

Epost

(+47) 23 11 17 41

post@notc.no