NOTC-listen

Daglig kursinformasjon

Kursbildet oppdateres hver virkedag kl. 16.30. Nyheter fra selskapene oppdateres hvert 2. minutt.

Kursinformasjon, 24/06 2019 16:31:02

Ticker Aksje Siste Endring Kjøper Selger Volum Sist omsatt Antall aksjer Markedsverdi Nyheter
2020 2020 Bulkers LTD 91,00 95,00 31/05-19 14.070.906 1.280.452.446 Vis
APRILA Aprila Bank ASA 7,00 1,00 7,00 50.000 15:18 36.220.084 253.540.588 Vis
ARACA Araca Energy ASA 0,15 0,03 0,25 18/06-19 1.479.145.808 221.871.871 Vis
ATDL Atlantica Tender Drilling Ltd 2,40 2,55 21/05-19 261.323.309 627.175.942 Vis
AVENIR Avenir LNG Limited 13,00 9,00 12,50 23/05-19 110.000.000 1.430.000.000 Vis
AVIDA Avida Holding AB 34,00 29,00 14/05-19 57.470.300 1.953.990.200 Vis (Ny!)
BATO Bank2 ASA 8,50 0,00 8,00 8,50 3.650 15:33 103.851.221 882.735.378 Vis
BUDS Asker og Bærums Budstikke ASA 18,00 11,70 18,00 13/06-19 7.868.905 141.640.290 Vis
BULK GoodBulk Ltd 110,00 143,22 13/05-19 30.001.986 3.300.218.460 Vis
CASTOR Castor Maritime Inc 44,00 06/02-19 2.400.000 105.600.000 Vis
CHEMS Navig8 Chemical Tankers Inc 68,00 25/02-16 38.489.108 2.617.259.344 Vis
DOFI DOF Installer ASA 6,50 19/09-18 33.931.000 220.551.500 Vis
DWELLOP Dwellop AS 0,16 0,16 0,20 31/05-19 283.467.392 45.354.783 Vis
EASY Easybank ASA 9,00 8,60 9,00 19/06-19 47.397.190 426.574.710 Vis
EISP Eiendomsspar AS 390,00 385,00 390,00 21/06-19 55.060.186 21.473.472.540 Vis
EQOLOGY Eqology AS 0,80 0,72 0,82 19/06-19 109.683.874 87.747.099 Vis
ETMA Etman International ASA 3,40 0,00 12/04-19 24.364.218 82.838.341 Vis (Ny!)
ETRI Etrinell AS 3,40 5,90 26/03-19 42.078.314 143.066.268 Vis
GCMC Golden Close Maritime Corp Ltd 0,10 0,00 0,10 0,20 35.481 13:01 19.438.761 1.943.876 Vis (Ny!)
GOL Golar LNG Limited 208,00 208,00 28/11-18 80.298.752 16.702.140.416 Vis
HAFNIA Hafnia Limited 20,00 15,00 20/06-19 343.157.979 6.863.159.580 Vis
HITV HitecVision AS 80,00 75,00 90,00 12/06-19 18.967.318 1.517.385.440 Vis
HUDDLY Huddly AS 40,50 17/06-19 11.810.839 478.338.980 Vis
HVAL Hval Sjokoladefabrikk ASA 4,00 4,00 22/03-19 27.000.000 108.000.000 Vis
INSTA Instabank ASA 1,20 0,00 1,00 1,20 15.000 15:47 305.000.000 366.000.000 Vis
IOTA Independent Oil & Resources Plc 1,60 1,60 4,50 19/06-19 34.053.214 54.485.142 Vis (Ny!)
ITCL Independent Tankers Corporation Limited 0,04 0,04 0,39 06/06-19 74.825.169 2.993.007 Vis
KAHOOT Kahoot! AS 24,00 0,00 23,00 24,00 1.285 14:50 105.582.200 2.533.972.800 Vis (Ny!)
KRAB Kraft Bank Asa 12,00 1,50 12,00 13,00 32.094 15:57 42.000.000 504.000.000 Vis
LION Lionero AS 0,03 0,03 21/12-18 116.700.880 3.501.026 Vis
MMBANK Maritime & Merchant Bank ASA 108,00 19/06-19 7.252.333 783.251.964 Vis (Ny!)
MYBANK MyBank ASA 0,15 0,15 0,50 05/06-19 414.090.694 62.113.604 Vis
NCR Norwegian Crystals AS 5,00 -15,00 1,00 5,00 3.500 14:37 7.820.695 39.103.475 Vis
NET1 Net1 International Holdings AS 5,00 1,00 1,50 14/12-18 482.287.950 2.411.439.750 Vis
NHST NHST Media Group AS 150,00 125,00 275,00 20/05-19 1.162.925 174.438.750 Vis
NOPE Nordic Petroleum AS 0,01 0,01 27/02-19 735.692.666 7.356.927 Vis
NORAM Noram Drilling Company AS 28,00 28,00 04/04-19 23.392.317 654.984.876 Vis
NORD Norda ASA 18,00 18,00 30,00 10/05-19 5.148.803 92.678.454 Vis (Ny!)
ONOF On & Offshore Holding AS 0,30 0,30 17/08-18 72.664.523 21.799.357 Vis (Ny!)
OPTIN Optin Bank ASA 8,00 10,70 05/06-19 18.392.490 147.139.920 Vis (Ny!)
OSLO Oslo Børs VPS Holding ASA 159,50 0,50 159,00 160,00 18.289 14:09 43.004.000 6.859.138.000 Vis (Ny!)
OTOVO Otovo AS 89,00 89,00 18/06-19 6.536.332 581.733.548 Vis (Ny!)
PLAY Playsafe Holding AS 0,25 0,20 05/06-19 101.772.790 25.443.198 Vis
PNRM Pioneer Marine Inc 26,00 23,00 26,00 09/01-19 30.331.547 788.620.222 Vis
PROPR PROPR AS 10,00 9,00 20,00 05/06-19 7.797.562 77.975.620 Vis
QFUEL Quantafuel AS 122,00 -1,00 120,00 122,00 5.101 16:27 9.995.228 1.219.417.816 Vis (Ny!)
ROSE Rosenlund & Co AS 1,00 7,50 08/05-19 1.294.093 1.294.093 Vis
SEAP Sea Production Ltd 0,06 0,00 10/05-19 90.000.000 5.400.000 Vis
TCCO The Containership Company ASA 0,01 0,01 18/06-19 13.500.000 135.000 Vis
TORG Torghatten ASA 117,00 115,10 117,00 21/06-19 47.511.775 5.558.877.675 Vis
VIEI Victoria Eiendom AS 670,00 675,00 690,00 17/06-19 17.307.618 11.596.104.060 Vis
WEST Western Bulk Chartering AS 40,00 40,00 19/06-19 14.145.634 565.825.360 Vis
ZENT Zenterio AB 3,50 19/04-18 90.056.218 315.196.763 Vis

NOTC vil understreke at:

  • registrerte kjøps- og salgskurser kun er indikative
  • NOTC ikke bærer noe ansvar for registrerte kurser
  • informasjon som distribueres fra registrerte selskaper ikke kontrolleres av NOTC
  • informasjonen som publiseres fra selskapene utelukkende er det enkelte selskaps ansvar

NOTC AS er rettighetshaver til alt materialet på dette nettstedet, herunder opphavsrettigheter knyttet til kursinformasjon for unoterte aksjer som er registrert på NOTC-listen. NOTC AS har enerett til å råde over dette materialet, og tilgjengeliggjøring av dette for andre gjennom eksemplarfremstilling mv. kan kun skje etter avtale med NOTC AS. Som eksemplarfremstilling regnes nedlasting og lagring på datamaskin eller annet medium som kan gjengi materialet. Som tilgjengeliggjøring regnes så vel aktiv overføring eller overlatelse av materialet til andre, som det at materialet stilles til rådighet for andres tilegnelse på eget initiativ.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 Oslo Se kart

Tlf

Epost

(+47) 23 11 17 41

post@notc.no