NOTC-listen

Daglig kursinformasjon

Kursbildet oppdateres hver virkedag kl. 16.30. Nyheter fra selskapene oppdateres hvert 2. minutt.

Kursinformasjon, 24/06 2022 16:31:01

Ticker Aksje Siste Endring Kjøper Selger Volum Sist omsatt Antall aksjer Markedsverdi Nyheter Dagens
APRILA Aprila Bank ASA 5,30 -0,45 5,00 5,30 19.375 09:13 55.261.110 292.883.883 Vis Vis
ARACA Araca Energy ASA 0,04 0,04 11/05-22 1.479.145.808 59.165.832 Vis Vis
AVENIR Avenir LNG Limited 8,00 29/07-21 182.000.000 1.456.000.000 Vis Vis
BUDS ABBH AS 25,00 21,00 25,00 22/06-22 7.868.905 196.722.625 Vis Vis
BULK GoodBulk Ltd 75,00 75,00 149,27 27/10-21 30.027.998 2.252.099.850 Vis Vis
CASTOR Castor Maritime Inc 44,00 06/02-19 94.610.088 4.162.843.872 Vis Vis
CNANO CrayoNano AS 21,00 -1,00 19,00 21,00 100 11:40 28.401.491 596.431.311 Vis Vis
COND CondAlign AS 14,50 18,00 12/05-22 13.620.780 197.501.310 Vis Vis
DOFI DOF Installer ASA 3,00 7,00 27/05-21 33.931.000 101.793.000 Vis Vis
DWELLOP Dwellop AS 12,50 13,50 21/06-22 283.467 3.543.338 Vis (Ny!) Vis
EISP Eiendomsspar AS 405,00 5,00 390,00 405,00 3 12:05 33.880.361 13.721.546.205 Vis Vis
EPTL-FF Empire Product Tankers Limited 500 0 Vis Vis
ETMA Etman International ASA 6,00 23/12-21 24.364.218 146.185.308 Vis Vis
FOLI-FF Fjord Line AS 10,00 10,00 10/06-22 207.642.940 2.076.429.400 Vis Vis
GLEX Glex AS 8,75 7,80 8,30 21/06-22 7.682.971 67.225.996 Vis (Ny!) Vis
GOL Golar LNG Limited 220,00 120,00 220,00 08/06-22 80.298.752 17.665.725.440 Vis Vis
GTH Green Transition Holding AS 37,00 40,00 17/09-21 14.001.827 518.067.599 Vis Vis
GULATING Gulating Gruppen AS 0,37 0,27 0,37 25/05-22 68.103.549 25.198.313 Vis Vis
HEROIC Heroic Group AS 14,50 15,00 15/06-22 13.907.500 201.658.750 Vis (Ny!) Vis
HITV HitecVision AS 190,00 150,00 180,00 31/05-22 18.967.318 3.603.790.420 Vis Vis
HVAL Hval Sjokoladefabrikk ASA 2,75 2,50 3,40 16/06-22 27.000.000 74.250.000 Vis Vis
IOTA Independent Oil & Resources Plc 2,20 2,20 07/06-22 59.053.211 129.917.064 Vis Vis
JACK Jacktel AS 0,90 0,85 20/06-22 196.114.666 176.503.199 Vis Vis
LION Lionero AS 0,10 14/03-22 116.700.880 11.670.088 Vis Vis
LUMA Lumarine AS 1,75 1,50 2,80 13/06-22 148.132.417 259.231.730 Vis (Ny!) Vis
MENTOR Mentor Medier AS 27,50 26,00 40,00 22/06-22 5.758.140 158.348.850 Vis (Ny!) Vis
MMBANK Maritime & Merchant Bank ASA 96,25 81,10 105,00 08/06-22 7.252.333 698.037.051 Vis Vis
MYBANK MyBank ASA 27,50 27,50 30,00 17/06-22 7.599.105 208.975.388 Vis Vis
NCR GFjord Invest AS 0,70 0,70 08/06-22 131.757.002 92.229.901 Vis Vis
NET1 Net1 International Holdings AS 0,30 1,00 21/06-22 482.287.950 144.686.385 Vis Vis
NHST NHST Holding AS 150,00 135,00 210,00 12/05-22 1.604.250 240.637.500 Vis Vis
NOPA-FF Norpalm AS 0,60 0,70 28/04-22 83.748.705 50.249.223 Vis Vis
NORAM Noram Drilling Company AS 10,50 11,00 20,00 20/06-22 23.392.317 245.619.328 Vis Vis
NORD Norda ASA 41,00 41,00 23/06-22 5.148.803 211.100.923 Vis (Ny!) Vis
NVD Nordavind AS 11,00 9,00 04/05-22 11.282.666 124.109.326 Vis Vis
ONOF On & Offshore Holding AS 0,70 0,50 23/03-21 72.664.523 50.865.166 Vis Vis
PNO Petrolia NOCO AS 2,20 2,20 15/06-22 145.000.000 319.000.000 Vis Vis
PNRM Pioneer Marine Inc 25,00 60,00 20/05-20 30.331.547 758.288.675 Vis Vis
PROPR Proptech Group Holding AS 12,00 6,00 9,50 22/04-22 7.797.562 93.570.744 Vis Vis
SEAP Sea Production Ltd 0,03 0,02 05/11-21 90.000.000 2.700.000 Vis Vis
SOIL Soiltech AS 68,00 66,00 75,00 11/04-22 7.200.430 489.629.240 Vis Vis
STSU Standard Supply 5,25 5,00 5,50 22/06-22 133.932.287 703.144.507 Vis (Ny!) Vis
TCCO The Containership Company ASA 0,01 06/05-21 27.000.000 270.000 Vis Vis
TOMINI Tomini Shipping Limited 139,50 02/03-20 10.000.000 1.395.000.000 Vis Vis
VIEI Victoria Eiendom AS 700,00 660,00 700,00 17/06-22 12.309.821 8.616.874.700 Vis Vis

NOTC vil understreke at:

  • registrerte kjøps- og salgskurser kun er indikative
  • NOTC ikke bærer noe ansvar for registrerte kurser
  • informasjon som distribueres fra registrerte selskaper ikke kontrolleres av NOTC
  • informasjonen som publiseres fra selskapene utelukkende er det enkelte selskaps ansvar

NOTC AS er rettighetshaver til alt materialet på dette nettstedet, herunder opphavsrettigheter knyttet til kursinformasjon for unoterte aksjer som er registrert på NOTC-listen. NOTC AS har enerett til å råde over dette materialet, og tilgjengeliggjøring av dette for andre gjennom eksemplarfremstilling mv. kan kun skje etter avtale med NOTC AS. Som eksemplarfremstilling regnes nedlasting og lagring på datamaskin eller annet medium som kan gjengi materialet. Som tilgjengeliggjøring regnes så vel aktiv overføring eller overlatelse av materialet til andre, som det at materialet stilles til rådighet for andres tilegnelse på eget initiativ.

Besøksadresse

Postadresse

Tollbugata 2

Postboks 460 Sentrum

0152 Oslo Se kart

Tlf

Epost

(+47) 22 34 17 00

NOTC@euronext.com