NOTC-listen

Daglig kursinformasjon

Kursbildet oppdateres hver virkedag kl. 16.30. Nyheter fra selskapene oppdateres hvert 2. minutt.

Kursinformasjon, 14/12 2018 16:31:02

Ticker Aksje Siste Endring Kjøper Selger Volum Sist omsatt Antall aksjer Markedsverdi Nyheter
2020 2020 Bulkers LTD 90,00 75,00 90,00 12/12-18 13.313.012 1.198.171.080 Vis
APRILA Aprila Bank ASA 6,00 6,00 8,10 12/12-18 36.182.727 217.096.362 Vis (Ny!)
ARACA Araca Energy ASA 0,10 0,02 0,02 12/12-18 1.479.145.808 147.914.581 Vis
ATDL Atlantica Tender Drilling Ltd 2,00 2,10 23/08-18 261.323.309 522.646.618 Vis
AVENIR Avenir LNG Limited 14,00 14,00 07/12-18 110.000.000 1.540.000.000 Vis
AVIDA Avida Holding AB 37,00 30,00 35,00 10/12-18 57.470.300 2.126.401.100 Vis
AYFIE Ayfie Group AS 6,50 6,50 07/12-18 55.182.575 358.686.738 Vis
BATO Bank2 ASA 8,60 8,00 9,00 13/12-18 103.851.221 893.120.501 Vis
BUDS Asker og Bærums Budstikke ASA 13,50 12,00 14,40 26/11-18 7.868.905 106.230.218 Vis
BULK GoodBulk Ltd 143,50 143,22 04/10-18 30.116.458 4.321.711.723 Vis
CHEMS Navig8 Chemical Tankers Inc 68,00 25/02-16 38.489.108 2.617.259.344 Vis (Ny!)
DOFI DOF Installer ASA 6,50 3,00 19/09-18 33.931.000 220.551.500 Vis
DWELLOP Dwellop AS 0,20 0,15 0,25 13/12-18 283.467.392 56.693.478 Vis
EASY Easybank ASA 9,00 -0,50 8,60 9,00 3.000 12:51 46.390.839 417.517.551 Vis
EISP Eiendomsspar AS 385,00 378,00 385,00 04/12-18 55.060.186 21.198.171.610 Vis (Ny!)
EQOLOGY Eqology AS 1,25 1,20 28/11-18 109.683.874 137.104.842 Vis
ETMA Etman International ASA 3,00 3,60 03/12-18 24.364.218 73.092.654 Vis (Ny!)
ETRI Etrinell AS 3,50 0,00 13/12-18 42.078.314 147.274.099 Vis
GCMC Golden Close Maritime Corp Ltd 49,00 -1,00 48,00 58,00 1.409 12:09 19.438.761 952.499.289 Vis (Ny!)
GOL Golar LNG Limited 208,00 28/11-18 80.298.752 16.702.140.416 Vis
HAFNIA Hafnia Tankers Ltd. 50,00 15/08-18 52.300.532 2.615.026.600 Vis
HITV HitecVision AS 75,00 75,00 85,00 11/12-18 18.967.318 1.422.548.850 Vis
HUDDLY Huddly AS 40,00 40,00 43,00 20/11-18 11.584.920 463.396.800 Vis
HVAL Hval Sjokoladefabrikk ASA 2,45 2,45 23/11-18 27.000.000 66.150.000 Vis
ICE Ice Group AS 103,00 55,00 20/07-18 126.344.613 13.013.495.139 Vis
INSTA Instabank ASA 1,60 1,50 1,60 13/12-18 305.000.000 488.000.000 Vis (Ny!)
IOTA Independent Oil & Resources Plc 2,20 0,00 2,20 200 14:16 14.166.726 31.166.797 Vis
ITCL Independent Tankers Corporation Limited 0,04 0,00 0,04 0,45 360 14:13 74.825.169 2.993.007 Vis
KAHOOT Kahoot! AS 28,00 0,00 27,75 28,00 1.571.751 16:18 105.582.200 2.956.301.600 Vis (Ny!)
KCC Klaveness Combination Carriers AS 55,00 40,00 55,00 28/11-18 40.512.000 2.228.160.000 Vis
KRAB Kraft Bank Asa 8,00 0,00 7,95 8,00 55.250 15:35 42.000.000 336.000.000 Vis (Ny!)
LION Lionero AS 0,01 0,35 23/11-18 116.700.880 1.167.009 Vis
MMBANK Maritime & Merchant Bank ASA 118,00 108,00 20/11-18 7.252.333 855.775.294 Vis
MYBANK MyBank ASA 0,40 0,40 0,49 06/12-18 237.926.191 95.170.476 Vis
NCR Norwegian Crystals AS 20,00 60,00 08/11-18 7.820.695 156.413.900 Vis (Ny!)
NET1 Net1 International Holdings AS 5,00 1,00 5,00 10,00 15.000 15:27 154.391.095 771.955.475 Vis
NHST NHST Media Group AS 275,00 180,00 330,00 20/11-18 1.162.925 319.804.375 Vis
NOPE Nordic Petroleum AS 0,01 0,01 26/09-18 735.692.666 7.356.927 Vis
NORAM Noram Drilling Company AS 21,50 22,50 27,00 10/12-18 23.392.317 502.934.816 Vis (Ny!)
NORD Norda ASA 18,00 18,00 13/11-18 5.148.803 92.678.454 Vis
ONOF On & Offshore Holding AS 0,30 0,16 0,40 17/08-18 72.664.523 21.799.357 Vis
OPTIN Optin Bank ASA 15,00 15,00 10/12-18 15.232.143 228.482.145 Vis (Ny!)
OSLO Oslo Børs VPS Holding ASA 109,00 -3,00 109,00 111,00 3.852 15:30 43.004.000 4.687.436.000 Vis
OTOVO Otovo AS 6.536.332 0 Vis (Ny!)
PHILLY Philly Tankers AS 7.165,00 07/04-15 127.499 913.530.335 Vis
PLAY Playsafe Holding AS 0,25 0,25 0,30 15/11-18 101.772.790 25.443.198 Vis
PNRM Pioneer Marine Inc 23,50 30,00 11/12-18 30.331.547 712.791.354 Vis
PROPR PROPR AS 13,25 10/10-18 7.797.562 103.317.696 Vis
QFUEL Quantafuel AS 55,00 60,00 30/11-18 7.267.956 399.737.580 Vis
ROSE Rosenlund & Co AS 10,00 10,00 04/12-18 1.294.093 12.940.930 Vis
SEAP Sea Production Ltd 0,01 0,08 0,08 28/08-18 90.000.000 900.000 Vis
TCCO The Containership Company ASA 0,01 0,01 21/09-18 13.500.000 135.000 Vis
TORG Torghatten ASA 102,00 3,00 102,00 109,00 11.290 11:43 47.511.775 4.846.201.050 Vis
VIEI Victoria Eiendom AS 690,00 680,00 700,00 30/11-18 17.307.618 11.942.256.420 Vis
WEST Western Bulk Chartering AS 60,00 44,00 59,00 15/11-18 14.145.634 848.738.040 Vis
ZENT Zenterio AB 3,50 19/04-18 90.056.218 315.196.763 Vis

NOTC vil understreke at:

  • registrerte kjøps- og salgskurser kun er indikative
  • NOTC ikke bærer noe ansvar for registrerte kurser
  • informasjon som distribueres fra registrerte selskaper ikke kontrolleres av NOTC
  • informasjonen som publiseres fra selskapene utelukkende er det enkelte selskaps ansvar

NOTC AS er rettighetshaver til alt materialet på dette nettstedet, herunder opphavsrettigheter knyttet til kursinformasjon for unoterte aksjer som er registrert på NOTC-listen. NOTC AS har enerett til å råde over dette materialet, og tilgjengeliggjøring av dette for andre gjennom eksemplarfremstilling mv. kan kun skje etter avtale med NOTC AS. Som eksemplarfremstilling regnes nedlasting og lagring på datamaskin eller annet medium som kan gjengi materialet. Som tilgjengeliggjøring regnes så vel aktiv overføring eller overlatelse av materialet til andre, som det at materialet stilles til rådighet for andres tilegnelse på eget initiativ.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 Oslo Se kart

Tlf

Epost

(+47) 23 11 17 41

post@notc.no