NOTC-listen

Daglig kursinformasjon

Kursbildet oppdateres hver virkedag kl. 16.30. Nyheter fra selskapene oppdateres hvert 2. minutt.

Kursinformasjon, 14/06 2019 16:31:01

Ticker Aksje Siste Endring Kjøper Selger Volum Sist omsatt Antall aksjer Markedsverdi Nyheter
2020 2020 Bulkers LTD 91,00 100,00 31/05-19 14.070.906 1.280.452.446 Vis
APRILA Aprila Bank ASA 6,00 7,00 15/05-19 36.220.084 217.320.504 Vis
ARACA Araca Energy ASA 0,25 0,03 0,25 29/04-19 1.479.145.808 369.786.452 Vis (Ny!)
ATDL Atlantica Tender Drilling Ltd 2,40 2,39 21/05-19 261.323.309 627.175.942 Vis
AVENIR Avenir LNG Limited 13,00 9,00 13,00 23/05-19 110.000.000 1.430.000.000 Vis
AVIDA Avida Holding AB 34,00 31,50 14/05-19 57.470.300 1.953.990.200 Vis
BATO Bank2 ASA 8,50 7,50 8,50 07/06-19 103.851.221 882.735.378 Vis (Ny!)
BUDS Asker og Bærums Budstikke ASA 18,00 11,70 0,00 13/06-19 7.868.905 141.640.290 Vis
BULK GoodBulk Ltd 110,00 143,22 13/05-19 30.001.986 3.300.218.460 Vis
CASTOR Castor Maritime Inc 44,00 06/02-19 2.400.000 105.600.000 Vis
CHEMS Navig8 Chemical Tankers Inc 68,00 25/02-16 38.489.108 2.617.259.344 Vis (Ny!)
DOFI DOF Installer ASA 6,50 19/09-18 33.931.000 220.551.500 Vis
DWELLOP Dwellop AS 0,16 0,12 0,20 31/05-19 283.467.392 45.354.783 Vis
EASY Easybank ASA 10,00 8,50 9,50 07/06-19 47.397.190 473.971.900 Vis (Ny!)
EISP Eiendomsspar AS 395,00 390,00 398,00 12/06-19 55.060.186 21.748.773.470 Vis
EQOLOGY Eqology AS 0,90 0,80 0,90 07/05-19 109.683.874 98.715.487 Vis
ETMA Etman International ASA 3,40 12/04-19 24.364.218 82.838.341 Vis (Ny!)
ETRI Etrinell AS 3,40 2,75 3,50 26/03-19 42.078.314 143.066.268 Vis
GCMC Golden Close Maritime Corp Ltd 2,00 3,10 10,00 07/06-19 19.438.761 38.877.522 Vis
GOL Golar LNG Limited 208,00 208,00 28/11-18 80.298.752 16.702.140.416 Vis
HAFNIA Hafnia Limited 17,00 15,00 13/06-19 343.157.979 5.833.685.643 Vis
HITV HitecVision AS 80,00 75,00 90,00 12/06-19 18.967.318 1.517.385.440 Vis
HUDDLY Huddly AS 40,50 40,50 12/06-19 11.810.839 478.338.980 Vis (Ny!)
HVAL Hval Sjokoladefabrikk ASA 4,00 3,20 22/03-19 27.000.000 108.000.000 Vis
INSTA Instabank ASA 0,90 0,60 1,10 11/06-19 305.000.000 274.500.000 Vis
IOTA Independent Oil & Resources Plc 1,60 1,60 4,50 25/03-19 34.053.214 54.485.142 Vis
ITCL Independent Tankers Corporation Limited 0,04 0,04 0,39 06/06-19 74.825.169 2.993.007 Vis
KAHOOT Kahoot! AS 24,00 23,00 24,00 13/06-19 105.582.200 2.533.972.800 Vis (Ny!)
KRAB Kraft Bank Asa 12,00 -0,90 12,00 500 13:23 42.000.000 504.000.000 Vis
LION Lionero AS 0,03 21/12-18 116.700.880 3.501.026 Vis
MMBANK Maritime & Merchant Bank ASA 100,00 20/05-19 7.252.333 725.233.300 Vis
MYBANK MyBank ASA 0,15 0,05 0,15 05/06-19 414.090.694 62.113.604 Vis
NCR Norwegian Crystals AS 20,00 60,00 08/11-18 7.820.695 156.413.900 Vis
NET1 Net1 International Holdings AS 5,00 1,00 1,50 14/12-18 482.287.950 2.411.439.750 Vis (Ny!)
NHST NHST Media Group AS 150,00 125,00 275,00 20/05-19 1.162.925 174.438.750 Vis
NOPE Nordic Petroleum AS 0,01 0,01 27/02-19 735.692.666 7.356.927 Vis
NORAM Noram Drilling Company AS 28,00 28,00 04/04-19 23.392.317 654.984.876 Vis (Ny!)
NORD Norda ASA 18,00 18,00 30,00 10/05-19 5.148.803 92.678.454 Vis
ONOF On & Offshore Holding AS 0,30 17/08-18 72.664.523 21.799.357 Vis
OPTIN Optin Bank ASA 8,00 8,95 05/06-19 18.392.490 147.139.920 Vis
OSLO Oslo Børs VPS Holding ASA 159,50 -0,50 159,00 160,00 37.500 16:14 43.004.000 6.859.138.000 Vis (Ny!)
OTOVO Otovo AS 90,00 89,00 90,00 16/05-19 6.536.332 588.269.880 Vis
PLAY Playsafe Holding AS 0,25 0,20 05/06-19 101.772.790 25.443.198 Vis (Ny!)
PNRM Pioneer Marine Inc 26,00 23,00 26,00 09/01-19 30.331.547 788.620.222 Vis
PROPR PROPR AS 10,00 6,00 17,00 05/06-19 7.797.562 77.975.620 Vis
QFUEL Quantafuel AS 100,00 1,00 100,00 110,00 3.442 15:51 9.995.228 999.522.800 Vis
ROSE Rosenlund & Co AS 1,00 8,00 08/05-19 1.294.093 1.294.093 Vis
SEAP Sea Production Ltd 0,06 0,30 10/05-19 90.000.000 5.400.000 Vis
TCCO The Containership Company ASA 0,01 0,01 21/09-18 13.500.000 135.000 Vis
TORG Torghatten ASA 119,00 0,00 117,50 119,00 600 10:40 47.511.775 5.653.901.225 Vis
VIEI Victoria Eiendom AS 680,00 665,00 680,00 06/06-19 17.307.618 11.769.180.240 Vis
WEST Western Bulk Chartering AS 50,00 40,00 09/04-19 14.145.634 707.281.700 Vis
ZENT Zenterio AB 3,50 19/04-18 90.056.218 315.196.763 Vis

NOTC vil understreke at:

  • registrerte kjøps- og salgskurser kun er indikative
  • NOTC ikke bærer noe ansvar for registrerte kurser
  • informasjon som distribueres fra registrerte selskaper ikke kontrolleres av NOTC
  • informasjonen som publiseres fra selskapene utelukkende er det enkelte selskaps ansvar

NOTC AS er rettighetshaver til alt materialet på dette nettstedet, herunder opphavsrettigheter knyttet til kursinformasjon for unoterte aksjer som er registrert på NOTC-listen. NOTC AS har enerett til å råde over dette materialet, og tilgjengeliggjøring av dette for andre gjennom eksemplarfremstilling mv. kan kun skje etter avtale med NOTC AS. Som eksemplarfremstilling regnes nedlasting og lagring på datamaskin eller annet medium som kan gjengi materialet. Som tilgjengeliggjøring regnes så vel aktiv overføring eller overlatelse av materialet til andre, som det at materialet stilles til rådighet for andres tilegnelse på eget initiativ.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 Oslo Se kart

Tlf

Epost

(+47) 23 11 17 41

post@notc.no