NOTC-listen

Daglig kursinformasjon

Kursbildet oppdateres hver virkedag kl. 16.30. Nyheter fra selskapene oppdateres hvert 2. minutt.

Kursinformasjon, 22/02 2024 16:31:01

Ticker Aksje Siste Endring Kjøper Selger Volum Sist omsatt Antall aksjer Markedsverdi Nyheter Dagens
00N 00NATION AS 3,00 2,00 16,00 20/02-24 11.282.666 33.847.998 Vis Vis
APRILA Aprila Bank ASA 6,80 6,80 7,50 19/02-24 66.068.674 449.266.983 Vis (Ny!) Vis
AVENIR Avenir LNG Limited 6,00 05/09-23 182.000.000 1.092.000.000 Vis Vis
BUDS ABBH AS 1,10 1,12 12/02-24 7.868.905 8.655.796 Vis Vis
BULK GoodBulk Ltd 30,00 158,80 16/06-23 27.050.262 811.507.860 Vis Vis
CASTOR Castor Maritime Inc 44,00 06/02-19 94.610.088 4.162.843.872 Vis (Ny!) Vis
CNANO CrayoNano AS 7,80 0,10 5,00 7,70 1.000 09:39 37.524.496 292.691.069 Vis Vis
COND CondAlign AS 7,00 14,00 25/01-24 13.620.780 95.345.460 Vis Vis
DOFI DOF Installer ASA 4,00 4,50 17/07-23 33.931.000 135.724.000 Vis Vis
DWELLOP Dwellop AS 35,00 42,00 50,00 13/02-24 412.663 14.443.205 Vis Vis
ECOT Ecoteq Energy ASA 9,50 9,50 04/04-23 293.391.292 2.787.217.274 Vis (Ny!) Vis
EISP Eiendomsspar AS 385,00 385,00 400,00 20/02-24 33.880.361 13.043.938.985 Vis Vis
EPTL-FF Empire Product Tankers Limited 500 0 Vis Vis
ETMA Etman International ASA 4,00 5,00 18/12-23 24.364.218 97.456.872 Vis Vis
GLEX Glex AS 5,00 5,00 26/01-24 7.682.971 38.414.855 Vis Vis
GOL Golar LNG Limited 220,00 200,00 23/01-24 80.298.752 17.665.725.440 Vis Vis
GTH Green Transition Holding AS 35,00 35,00 13/04-23 15.955.618 558.446.630 Vis Vis
HITV HitecVision AS 200,00 200,00 210,00 19/02-24 18.967.318 3.793.463.600 Vis Vis
HVAL Hval Sjokoladefabrikk ASA 3,00 0,50 2,50 3,00 5.700 12:00 27.000.000 81.000.000 Vis Vis
INSR Insr ASA 0,17 0,13 0,17 19/02-24 252.827.265 42.980.635 Vis Vis
IOTA Independent Oil & Resources Plc 1,05 1,00 27/12-23 95.833.630 100.625.312 Vis Vis
JACK Jacktel AS 2,60 2,50 2,90 19/12-23 196.114.666 509.898.132 Vis (Ny!) Vis
JENGA JengaX AS 40,00 40,00 18/09-23 9.287.580 371.503.200 Vis Vis
LION Lionero AS 0,08 0,03 20/12-23 116.700.880 9.336.070 Vis Vis
LUMA Lumarine AS 0,20 0,10 2,80 26/05-23 148.132.417 29.626.483 Vis Vis
MENTOR Mentor Medier AS 13,00 0,00 39,00 500 09:57 5.435.779 70.665.127 Vis Vis
MMBANK Maritime & Merchant Bank ASA 11,80 11,80 16,00 19/02-24 81.700.480 964.065.664 Vis Vis
MYBANK MyBank ASA 15,75 9,00 15,00 21/12-23 10.034.843 158.048.777 Vis Vis
NCR GFjord Invest AS 0,20 1,00 07/03-23 150.559.713 30.111.943 Vis Vis
NHST NHST Holding AS 32,00 32,00 21/02-24 1.604.250 51.336.000 Vis Vis
NOPA-FF Norpalm AS 0,66 0,01 0,65 111.600 15:20 83.748.705 55.274.145 Vis Vis
NORD Norda ASA 41,00 41,00 06/02-24 5.148.803 211.100.923 Vis Vis
ONOF On & Offshore Holding AS 0,75 0,80 1,00 27/12-23 72.664.523 54.498.392 Vis Vis
PNO Petrolia NOCO AS 1,10 1,00 1,90 31/10-23 170.000.000 187.000.000 Vis Vis
PNRM Pioneer Marine Inc 23,00 60,00 06/02-24 25.463.715 585.665.445 Vis Vis
SEAP Sea Production Ltd 0,03 05/11-21 90.000.000 2.700.000 Vis Vis
SOIL Soiltech AS 70,00 65,00 85,00 19/01-24 7.200.430 504.030.100 Vis (Ny!) Vis
TCCO The Containership Company ASA 0,01 06/05-21 27.000.000 270.000 Vis Vis
VIEI Victoria Eiendom AS 605,00 605,00 625,00 20/02-24 12.309.821 7.447.441.705 Vis Vis

NOTC vil understreke at:

  • registrerte kjøps- og salgskurser kun er indikative
  • NOTC ikke bærer noe ansvar for registrerte kurser
  • informasjon som distribueres fra registrerte selskaper ikke kontrolleres av NOTC
  • informasjonen som publiseres fra selskapene utelukkende er det enkelte selskaps ansvar

Oslo Børs ASA er rettighetshaver til alt materialet på dette nettstedet, herunder opphavsrettigheter knyttet til kursinformasjon for unoterte aksjer som er registrert på NOTC-listen. Oslo Børs ASA har enerett til å råde over dette materialet, og tilgjengeliggjøring av dette for andre gjennom eksemplarfremstilling mv. kan kun skje etter avtale med Oslo Børs ASA. Som eksemplarfremstilling regnes nedlasting og lagring på datamaskin eller annet medium som kan gjengi materialet. Som tilgjengeliggjøring regnes så vel aktiv overføring eller overlatelse av materialet til andre, som det at materialet stilles til rådighet for andres tilegnelse på eget initiativ.

Office address

Postal address

Tollbugata 2

Postboks 460 Sentrum

0152 Oslo Map

Phone

Email

(+47) 22 34 17 00

NOTC@euronext.com