NOTC-listen

Daglig kursinformasjon

Kursbildet oppdateres hver virkedag kl. 16.30. Nyheter fra selskapene oppdateres hvert 2. minutt.

Kursinformasjon, 11/05 2021 16:31:02

Ticker Aksje Siste Endring Kjøper Selger Volum Sist omsatt Antall aksjer Markedsverdi Nyheter Dagens
AKOBO Akobo Minerals AB (publ) 8,00 8,50 9,00 05/05-21 34.432.940 275.463.520 Vis Vis
ALT Alternus Energy Group plc 23,50 -3,50 20,00 23,00 1.500 15:19 23.742.702 557.953.497 Vis Vis
APRILA Aprila Bank ASA 4,00 -1,00 3,60 4,50 44.000 14:02 44.630.915 178.523.660 Vis (Ny!) Vis
ARACA Araca Energy ASA 0,05 0,03 05/03-21 1.479.145.808 73.957.290 Vis Vis
ATDL Atlantica Tender Drilling Ltd 0,90 2,60 18/08-20 302.199.264 271.979.338 Vis Vis
AVENIR Avenir LNG Limited 5,10 5,00 13/04-21 110.000.000 561.000.000 Vis (Ny!) Vis
BUDS Asker og Bærums Budstikke ASA 26,50 26,50 34,00 10/05-21 7.868.905 208.525.982 Vis Vis
BULK GoodBulk Ltd 43,00 65,00 115,00 27/01-21 30.023.234 1.290.999.062 Vis Vis
CAPSOL CO2 Capsol AS 9,50 0,10 8,10 9,50 21.317 16:21 35.032.927 332.812.806 Vis Vis
CASTOR Castor Maritime Inc 44,00 06/02-19 899.558.493 39.580.573.692 Vis (Ny!) Vis
CHEMS Navig8 Chemical Tankers Inc 68,00 25/02-16 38.489.108 2.617.259.344 Vis (Ny!) Vis
CNANO CrayoNano AS 29,00 0,00 28,90 4.320 13:47 27.229.333 789.650.657 Vis Vis
COND CondAlign AS 16,60 15,00 05/05-21 13.620.780 226.104.948 Vis Vis
DOFI DOF Installer ASA 3,30 3,00 23/12-20 33.931.000 111.972.300 Vis Vis
DWELLOP Dwellop AS 5,00 5,00 09/04-21 283.467 1.417.335 Vis Vis
EDEA EDEA Holding AS 44,00 35,00 43,00 04/05-21 6.399.800 281.591.200 Vis Vis
EISP Eiendomsspar AS 465,00 435,00 465,00 05/05-21 35.765.241 16.630.837.065 Vis (Ny!) Vis
EPTL-FF Empire Product Tankers Limited 500 0 Vis Vis
EQOLOGY Eqology AS 0,30 0,99 07/01-21 109.683.874 32.905.162 Vis Vis
ETMA Etman International ASA 6,00 5,50 06/05-21 24.364.218 146.185.308 Vis Vis
ETRI Etrinell AS 1,25 19/03-21 42.078.314 52.597.892 Vis Vis
FOLI-FF Fjord Line AS 10,00 10,00 07/05-21 207.642.940 2.076.429.400 Vis Vis
FREYR FREYR AS 12,50 -0,50 12,50 12,70 43.103 16:16 224.196.827 2.802.460.338 Vis Vis
GOL Golar LNG Limited 70,00 60,00 80,00 19/11-20 80.298.752 5.620.912.640 Vis (Ny!) Vis
GTH Green Transition Holding AS 32,00 24,00 28,00 28/04-21 12.237.027 391.584.864 Vis Vis
HARMONY Harmonychain AS 1,60 -0,10 1,30 1,60 24.000 15:17 173.200.000 277.120.000 Vis Vis
HITV HitecVision AS 125,00 100,00 125,00 07/05-21 18.967.318 2.370.914.750 Vis Vis
HVAL Hval Sjokoladefabrikk ASA 3,00 0,50 3,00 3,00 2.000 15:40 27.000.000 81.000.000 Vis Vis
IOTA Independent Oil & Resources Plc 2,00 2,05 1,00 20/04-21 59.053.211 118.106.422 Vis Vis
LION Lionero AS 0,01 0,00 20/04-21 116.700.880 1.167.009 Vis Vis
MENTOR Mentor Medier AS 25,00 12,00 30,00 10/05-21 5.758.140 143.953.500 Vis Vis
MMBANK Maritime & Merchant Bank ASA 90,00 75,10 26/04-21 7.252.333 652.709.970 Vis Vis
MYBANK MyBank ASA 32,00 2,00 31,00 33,00 25.000 11:44 7.599.105 243.171.360 Vis Vis
NCR GFjord Invest AS 0,65 0,65 0,80 28/04-21 30.245.172 19.659.362 Vis Vis
NET1 Net1 International Holdings AS 0,14 -0,06 0,05 0,25 317.000 12:51 482.287.950 67.520.313 Vis (Ny!) Vis
NHST NHST Media Group AS 160,00 161,00 200,00 21/04-21 1.604.250 256.680.000 Vis (Ny!) Vis
NOPA-FF Norpalm AS 0,30 0,33 0,70 30/04-21 83.748.705 25.124.612 Vis Vis
NOPE Nordic Petroleum AS 0,01 0,01 28/04-21 735.692.666 7.356.927 Vis Vis
NORAM Noram Drilling Company AS 10,00 1,00 8,90 03/12-20 23.392.317 233.923.170 Vis Vis
NORD Norda ASA 38,00 38,00 16/04-21 5.148.803 195.654.514 Vis Vis
NVD Nordavind AS 17,50 16,00 27/04-21 5.116.000 89.530.000 Vis Vis
OMAKEN Omaken Sports AS 18,00 -1,00 18,00 19,00 340 09:36 10.125.000 182.250.000 Vis (Ny!) Vis
ONOF On & Offshore Holding AS 0,70 0,50 0,80 23/03-21 72.664.523 50.865.166 Vis (Ny!) Vis
PNO Petrolia NOCO AS 3,00 3,00 4,00 29/04-21 133.300.000 399.900.000 Vis (Ny!) Vis
PNRM Pioneer Marine Inc 25,00 20/05-20 30.331.547 758.288.675 Vis Vis
PROPR PROPR AS 10,00 8,00 10,00 07/05-21 7.797.562 77.975.620 Vis (Ny!) Vis
SEAP Sea Production Ltd 0,01 0,04 14/04-21 90.000.000 900.000 Vis Vis
TCCO The Containership Company ASA 0,01 0,01 06/05-21 27.000.000 270.000 Vis Vis
TOMINI Tomini Shipping Limited 139,50 02/03-20 10.000.000 1.395.000.000 Vis (Ny!) Vis
VIEI Victoria Eiendom AS 775,00 735,00 790,00 29/04-21 13.406.753 10.390.233.575 Vis (Ny!) Vis
WEST Western Bulk Chartering AS 18,00 18,00 05/05-21 28.395.620 511.121.160 Vis Vis

NOTC vil understreke at:

  • registrerte kjøps- og salgskurser kun er indikative
  • NOTC ikke bærer noe ansvar for registrerte kurser
  • informasjon som distribueres fra registrerte selskaper ikke kontrolleres av NOTC
  • informasjonen som publiseres fra selskapene utelukkende er det enkelte selskaps ansvar

NOTC AS er rettighetshaver til alt materialet på dette nettstedet, herunder opphavsrettigheter knyttet til kursinformasjon for unoterte aksjer som er registrert på NOTC-listen. NOTC AS har enerett til å råde over dette materialet, og tilgjengeliggjøring av dette for andre gjennom eksemplarfremstilling mv. kan kun skje etter avtale med NOTC AS. Som eksemplarfremstilling regnes nedlasting og lagring på datamaskin eller annet medium som kan gjengi materialet. Som tilgjengeliggjøring regnes så vel aktiv overføring eller overlatelse av materialet til andre, som det at materialet stilles til rådighet for andres tilegnelse på eget initiativ.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 Oslo Se kart

Tlf

Epost

(+47) 23 11 17 41

post@notc.no