NOTC-listen

Daglig kursinformasjon

Kursbildet oppdateres hver virkedag kl. 16.30. Nyheter fra selskapene oppdateres hvert 2. minutt.

Kursinformasjon, 20/09 2019 16:31:01

Ticker Aksje Siste Endring Kjøper Selger Volum Sist omsatt Antall aksjer Markedsverdi Nyheter
ANDF Andfjord Salmon AS 29,00 27,50 29,90 18/09-19 29.874.400 866.357.600 Vis
APRILA Aprila Bank ASA 6,25 6,25 12/09-19 36.220.084 226.375.525 Vis
ARACA Araca Energy ASA 0,10 0,10 08/07-19 1.479.145.808 147.914.581 Vis
ATDL Atlantica Tender Drilling Ltd 2,40 2,55 21/05-19 261.323.309 627.175.942 Vis (Ny!)
AVENIR Avenir LNG Limited 9,00 12,00 16/09-19 110.000.000 990.000.000 Vis
AVIDA Avida Holding AB 26,00 22,50 26,00 19/09-19 57.470.300 1.494.227.800 Vis
BUDS Asker og Bærums Budstikke ASA 18,50 13,80 17,80 17/09-19 7.868.905 145.574.742 Vis
BULK GoodBulk Ltd 126,61 143,22 22/07-19 30.001.986 3.798.551.447 Vis
CASTOR Castor Maritime Inc 44,00 06/02-19 2.400.000 105.600.000 Vis
CHEMS Navig8 Chemical Tankers Inc 68,00 25/02-16 38.489.108 2.617.259.344 Vis
DOFI DOF Installer ASA 6,50 1,00 19/09-18 33.931.000 220.551.500 Vis
DWELLOP Dwellop AS 0,08 0,08 0,15 18/09-19 283.467.392 22.677.391 Vis
EASY Easybank ASA 8,50 8,50 9,00 19/09-19 47.397.190 402.876.115 Vis
EISP Eiendomsspar AS 400,00 370,00 390,00 17/09-19 55.060.186 22.024.074.400 Vis
EQOLOGY Eqology AS 0,76 0,76 0,84 05/09-19 109.683.874 83.359.744 Vis
ETMA Etman International ASA 3,40 4,00 12/04-19 24.364.218 82.838.341 Vis
ETRI Etrinell AS 3,00 3,25 26/08-19 42.078.314 126.234.942 Vis
GCMC Golden Close Maritime Corp Ltd 0,10 0,10 10,00 05/09-19 19.438.761 1.943.876 Vis
GOL Golar LNG Limited 208,00 28/11-18 80.298.752 16.702.140.416 Vis
HAFNIA Hafnia Limited 20,00 20/06-19 343.157.979 6.863.159.580 Vis
HITV HitecVision AS 80,00 70,00 100,00 12/06-19 18.967.318 1.517.385.440 Vis
HUDDLY Huddly AS 42,00 40,00 42,00 26/08-19 11.810.839 496.055.238 Vis
HVAL Hval Sjokoladefabrikk ASA 4,00 3,90 22/03-19 27.000.000 108.000.000 Vis
INSTA Instabank ASA 1,00 0,80 1,15 18/09-19 332.642.039 332.642.039 Vis
IOTA Independent Oil & Resources Plc 1,70 1,70 22/08-19 34.053.214 57.890.464 Vis (Ny!)
ITCL Independent Tankers Corporation Limited 0,04 0,00 0,04 0,30 60 12:05 74.825.169 2.993.007 Vis (Ny!)
KAHOOT Kahoot! AS 33,50 0,50 33,00 33,50 645.580 16:13 105.582.200 3.537.003.700 Vis (Ny!)
KRAB Kraft Bank Asa 10,00 9,50 10,00 19/09-19 42.000.000 420.000.000 Vis
LION Lionero AS 0,03 21/12-18 116.700.880 3.501.026 Vis
MMBANK Maritime & Merchant Bank ASA 108,00 108,00 19/06-19 7.252.333 783.251.964 Vis
MYBANK MyBank ASA 0,15 0,10 0,15 13/09-19 414.090.694 62.113.604 Vis
NCR Norwegian Crystals AS 5,00 4,00 4,50 19/09-19 7.820.695 39.103.475 Vis
NET1 Net1 International Holdings AS 1,00 1,50 25/06-19 482.287.950 482.287.950 Vis
NHST NHST Media Group AS 135,00 135,00 0,00 17/09-19 1.162.925 156.994.875 Vis (Ny!)
NOPE Nordic Petroleum AS 0,01 0,01 27/02-19 735.692.666 7.356.927 Vis
NORAM Noram Drilling Company AS 30,00 29,00 21/08-19 23.392.317 701.769.510 Vis
NORD Norda ASA 27,00 20,00 13/09-19 5.148.803 139.017.681 Vis
ONOF On & Offshore Holding AS 0,30 0,40 17/08-18 72.664.523 21.799.357 Vis
OPTIN Optin Bank ASA 8,00 05/06-19 18.392.490 147.139.920 Vis
OTOVO Otovo AS 88,00 88,00 19/09-19 6.902.220 607.395.360 Vis
PLAY Playsafe Holding AS 0,25 0,20 0,50 05/06-19 101.772.790 25.443.198 Vis
PNO Petrolia NOCO AS 0,50 16/08-19 121.487.072 60.743.536 Vis
PNRM Pioneer Marine Inc 30,00 29,00 18/09-19 30.331.547 909.946.410 Vis
PROPR PROPR AS 10,00 9,00 12,00 13/09-19 7.797.562 77.975.620 Vis
QFUEL Quantafuel AS 120,00 2,00 120,00 130,00 5.326 15:29 9.995.228 1.199.427.360 Vis
SEAP Sea Production Ltd 0,06 0,03 10/05-19 90.000.000 5.400.000 Vis
TCCO The Containership Company ASA 0,01 0,01 18/06-19 13.500.000 135.000 Vis
TORG Torghatten ASA 128,90 0,00 127,00 129,00 8.040 14:53 47.511.775 6.124.267.798 Vis
VIEI Victoria Eiendom AS 690,00 5,00 690,00 690,00 873 11:41 17.307.618 11.942.256.420 Vis
WEST Western Bulk Chartering AS 35,00 13/08-19 14.145.634 495.097.190 Vis
ZENT Zenterio AB 3,50 19/04-18 90.056.218 315.196.763 Vis

NOTC vil understreke at:

  • registrerte kjøps- og salgskurser kun er indikative
  • NOTC ikke bærer noe ansvar for registrerte kurser
  • informasjon som distribueres fra registrerte selskaper ikke kontrolleres av NOTC
  • informasjonen som publiseres fra selskapene utelukkende er det enkelte selskaps ansvar

NOTC AS er rettighetshaver til alt materialet på dette nettstedet, herunder opphavsrettigheter knyttet til kursinformasjon for unoterte aksjer som er registrert på NOTC-listen. NOTC AS har enerett til å råde over dette materialet, og tilgjengeliggjøring av dette for andre gjennom eksemplarfremstilling mv. kan kun skje etter avtale med NOTC AS. Som eksemplarfremstilling regnes nedlasting og lagring på datamaskin eller annet medium som kan gjengi materialet. Som tilgjengeliggjøring regnes så vel aktiv overføring eller overlatelse av materialet til andre, som det at materialet stilles til rådighet for andres tilegnelse på eget initiativ.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 Oslo Se kart

Tlf

Epost

(+47) 23 11 17 41

post@notc.no