Sluttkurser pr. 30.12

Sluttkurser pr 30.12 2013 finner du nederst på listen

Sluttkurser er ikke det samme som likningskurser. Likningskurser for ikke-børsnoterte aksjer er aksjens forholdsmessige andel av aksjeselskapets eller allmennaaksjeselskapets samlede skattemessige formuesverdi 1. januar året før likningsåret fordelt etter pålydende, jfr. skattelovens § 4-12 annet ledd. Ligningsverdien pr. aksje fastsettes av skattemyndighetene, og meddeles selskapet.

Office address

Postal address

Tollbugata 2

Postboks 460 Sentrum

0152 Oslo Map

Phone

Email

(+47) 22 34 17 00

NOTC@euronext.com