Sluttkurser pr. 30.12

Sluttkurser pr 30.12 2013 finner du nederst på listen

Sluttkurser er ikke det samme som likningskurser. Likningskurser for ikke-børsnoterte aksjer er aksjens forholdsmessige andel av aksjeselskapets eller allmennaaksjeselskapets samlede skattemessige formuesverdi 1. januar året før likningsåret fordelt etter pålydende, jfr. skattelovens § 4-12 annet ledd. Ligningsverdien pr. aksje fastsettes av skattemyndighetene, og meddeles selskapet.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 Oslo Se kart

Tlf

Epost

(+47) 23 11 17 41

post@notc.no