Selskapsmeldinger

Otovo AS: invitation to full year 2019 financial results presentation

Company news

2020-03-30 08:59:48

Oslo, March 30th 2020:

Otovo’s annual results for 2019 will be presented on April 1st at 12:00. Due to the ongoing coronavirus situation, the presentation will be given as a webcast.

To participate, please send an email to events@arctic.com to receive a link to the webcast.

An update about the business consequence of coronavirus will be given alongside the 2019 results.

   

Aprila Bank ASA: Annual report 2019

Company news

2020-03-27 19:47:13

The annual report for 2019 is now available at https://aprila.no/om-aprila/investor-relations.

Contact person at Aprila Bank ASA:
Kjetil Barli, CFO
tel: +47 908 42 016
email: ir@aprila.no

   

Generalforsamling 2020

Company news

2020-03-26 21:20:31

Asker og Bærums Budstikke Holding AS gjennomførte ordinær generalforsamling 25.3.2019 som fullmakts-generalforsamling.
Generalforsamlingen godkjente årsregnskapet og årsberetningen, herunder forslag om utbytte, for regnskapsåret 2019.

Det påpekes at forutsetningen for utbytte på kroner 0,75 pr. aksje, som først skal utbetales ved utløpet av 6 måneders fristen nedfelt i aksjeloven, er at selskapet har tilstrekkelig likviditet for videre forsvarlig drift til å utbetale utbytte. Den pågående korona-virussituasjonen og effekten av denne er bakgrunnen for denne påpekningen. Dersom ikke denne likviditeten skulle være til stede kan styret innkalle til ekstraordinær generalforsamling

Utover dette nevnes følgende vedtak:

Valg av styre, styreleder og nestleder
Styret i Asker og Bærums Budstikke Holding AS består etter generalforsamlingen av:
Odd R. Øie (styrets leder)
Hans Thomas Holbye (styrets nestleder)
Martin R. Hillestad
Cecilie Staude
Vidar Øie Nilsen – ny
Espen Bergh (ansatt)
Mette Sjølie (ansatt)

Styrets godtgjørelse
Styrets godtgjørelse for perioden frem til generalforsamling 2020 er på kr. 70.000 for styrets leder og kr. 30.000 for hvert av de øvrige styremedlemmene.
50 % av brutto styrehonoraret skal benyttes til erverv av aksjer i Asker og Bærums Budstikke Holding AS. Erverv av aksjer gjelder kun for styremedlemmer med styreverv etter generalforsamling 2020. Dersom styremedlemmer ikke ønsker å erverve aksjer reduseres styrehonoraret til hhv. kr. 35.000 for styreleder og kr. 15.000 for styremedlemmene. Aksjeervervet skal skje gjennom selskapets kjøp av egne aksjer innen utløpet av 2021.

Valgkomité
Peder R. Figenbaum, Kristoffer Røhne og Lise Cecilie Raanaas Haavind velges til medlemmer av valgkomiteen.
Peder R. Figenbaum velges som leder av valgkomiteen.

Forøvrig fattet generalforsamlingen vedtak i henhold til de forslag som forelå i sakspapirene.

http://investor.budstikka.no/generalforsamling-2020/  

Maritime & Merchant Bank ASA (MMBANK) - Annual Shareholders Meeting

Company news

2020-03-26 16:18:35

The Annual General Meeting in Maritime & Merchant Bank ASA was held in the premises of the bank in Oslo Thursday 26th of March 2020 at 12.00 hrs.

No dividends was distributed for the accounting year 2019.

Anne-Margrethe Firing was elected as new board member. Vibeke Gwendoline Fængsrud and Magnus Leonard Roth were re-elected. The board of directors thus consists of:
- Endre Røsjø (Chair)
- Arne Blystad
- Anne-Margrethe Firing
- Vibeke Gwendoline Fængsrud
- Ingrid Elvira Leisner
- Henning Dietrich Oldendorff
- Nikolaus Oldendorff
- Magnus Leonard Roth
- Karin Sigrid Thorburn

   

CASTOR : Castor Maritime Inc. Announces Fleet Commercial Update

Company news

2020-03-26 15:01:59

http://castormaritime.com Castor Maritime Inc Announces Fleet Commercial Update.pdf

Eiendomsspar – Meldepliktig handel

Company news

2020-03-25 16:08:49

Viseadministrerende direktør Sigurd Stray har i dag, den 25.03.2020, kjøpt 700 aksjer i Eiendomsspar til kr 285 per aksje gjennom sitt heleide selskap Solstråle AS.

Sigurd Stray sin nye beholdning av aksjer i Eiendomsspar er 34 910.

   

NHST Media Group AS Ekstraordinære kostnadsreduksjoner

Company news

2020-03-25 10:46:32

NHST Media Group AS – Ekstraordinære kostnadsreduksjoner

NHST Media Group har vedtatt kostnadsreduksjoner på om lag 70 millioner kroner i 2020 for å kompensere for negative effekter av koronakrisen og oljeprisfallet. Konsernets publikasjoner opplever rekordhøye lesertall, men reklame- og konferanseinntektene faller betydelig både i Norge og globalt.

- Vi leverer viktig journalistikk og gode produkter i en krevende tid, og jeg er svært imponert over innsatsen til hver enkelt medarbeider. Inntektssvikten er imidlertid betydelig og kommer i tillegg til allerede eksisterende utfordringer i mediebransjen. Vi har ikke noe valg; vi må iverksette ekstraordinære tiltak for å sikre at konsernet kommer gjennom denne krisen på best mulig måte, sier Hege Yli Melhus Ask, konsernsjef i NHST Media Group.

Kostnadsbesparelser i NHST-konsernet vil skje i form ansettelsesstopp, midlertidige lønnsreduksjoner, permitteringer og lavere administrative kostnader. Konsernledelsen og ledergrupper i flere av datterselskapene har innført frivillig lønnsreduksjon på 10 prosent, i første omgang fra 1. april til 30. juni. Over 100 medarbeidere i NHST Global Publications har gjort det samme.

Dagens Næringsliv sendte onsdag 25. mars varsel om hel eller delvis permittering til 19 medarbeidere innen reklame og administrasjon.

- Jeg beklager sterkt at vi må iverksette kostnadsreduksjoner som rammer mange av våre dyktige og motiverte medarbeidere, sier Ask.

   

Endring i styrets forslag til utbytte for 2019

Company news

2020-03-24 22:56:07

Styret i Asker og Bærums Budstikke Holding AS anbefaler overfor generalforsamlingen 25.3.2020 at utbytte for 2019 settes til null i lys av den pågående koronasmitte-situasjonen.

Forslaget om fullmakt til styret om å kunne beslutte utbytte på et senere tidspunkt foreslås opprettholdt.

http://investor.budstikka.no/endring-i-styrets-forslag-til-utbytte-for-2019/  
http://investor.budstikka.no/

Andfjord Salmon-byggingen går som planlagt, samt Covid-19 status.

Company news

2020-03-24 12:34:36

24. mars 2020

Byggingen av bassenget og Andfjord Salmon AS sitt anlegg på Kvalnes pågår for fullt for å holde planlagt framdrift.

Status framdriftsplan
Prosjektledelsen rapporter at bassenggropen der bassenget skal stå, er 90% ferdig. Det resterende arbeidet består i uttak av masse. Den totale fremdriftsplanen er pr 24. mars 60 % gjennomført, med tanke på utsetting av smolt på sensommeren i år. Dette er i henhold til våre planer. Det samme er kostnader og budsjetter. Andfjord Salmon er godt fornøyd med arbeidet som er utført av prosjektledelsen, og samarbeidet mellom alle de ulike leverandørene.

Transport av basseng
Bassengpanelene fra HighComp er ferdigstilt, og lastet opp på kai på Sørlandet. De fraktes om kort tid med båt til Risøyhamn. Deretter skal de fraktes med spesialtransport til Kvalnes på Andøya rett etter påske. Transporten skal skje på natten, fordi lasten tar hele veien. Deretter starter jobben med å sette sammen bassenget.

Kontrakter
Alle sentrale kontrakter for ferdigstillelse av det første bassenget er signert, senest en totalløsning fra ABB, som skal stå for automatisering, instrumentering, telekommunikasjon og kraftdistribusjon. Andfjord Salmon er fornøyd med å ha sikret leveranser fra de ledende selskapene i bransjen. 90 % av kontraktene med leverandører er inngått på fastpriser og majoriteten er i norske kroner.

Ny CEO / teknisk leder
Martin Rasmussen (34) overtar jobben som CEO 1. april. Roy Bernt Pettersen prioriterer fra det tidspunktet styreledervervet, inkludert å drive de nødvendige reguleringer for fase 2 framover. Kenneth Jørgensen (38) er ansatt som teknisk leder. Jørgensen har lang erfaring som tekniker og maskinsjef i store rederier og andre selskaper.

Ledige stillinger
Det skal nå ansettes 4 driftsoperatører. Responsen på utlysningen har vært svært god. Det er 90 søkere til de ledige stillingene. Andfjord Salmon opplever å være en attraktiv arbeidsplass.

Covid-19
Store deler av det norske næringslivet er rammet av virkningen av korona-viruset. Byggingen av Andfjord Salmon sitt første anlegg er så langt ikke påvirket på en måte som har medført vesentlige forsinkelser.

Andfjord Salmon har iverksatt alle tiltak som FHI og myndighetene anbefaler. Alle våre ansatte følger disse rutinene. Som mange andre, driver vi utstrakt bruk av hjemmekontor, der det er praktisk mulig.
Dette er en svært alvorlig situasjon for det norske samfunnet. Andfjord Salmon utfører alle de tiltak som er nødvendig for å bidra til at dette går over så fort som mulig.

https://www.andfjord.no/#nyheter  

Maritime & Merchant Bank ASA (MMBANK) - Annual Shareholders Meeting

Company news

2020-03-24 09:14:21

The company is closely monitoring the development and impact of the coronavirus (COVID-19) situation.
In order to decrease the risk of spread the coronavirus as well as to ensure the safety and well-being of the company's shareholders, staff and other stakeholders, the company urges shareholders and other stakeholders to vote through the attached proxy with voting instructions and not to attend the meeting physically.

  Meeting Maritime Merchant Bank - Power of Attorney.pdf

Vaccibody AS (VACC): Financial calendar 2020

Company news

2020-03-24 07:02:02

Vaccibody AS, a clinical-stage biopharmaceutical company dedicated to the discovery and development of novel immunotherapies, today announced the Company's financial calendar for 2020.

https://www.vaccibody.com/ VACC - notice NOTC 2020-03-24 - Financial Calendar 2020.pdf

Golar Power reaches COD at 1.5GW Sergipe Power Plant

Company news

2020-03-23 16:50:01

Golar LNG Limited ("Golar") announces today that Golar Power Limited ("Golar Power"), a joint venture with Stonepeak Infrastructure Partners, has reached COD on the 1.5GW Porto de Sergipe I Power Project (the "Project").

On March 21 Golar Power received its commercial operations certificate from ANEEL (Brazilian Electricity Regulatory Agency). This allows commercial operations to commence at the 1.5GW Sergipe power station. The first integrated LNG-to-power project in Brazil and the largest and most efficient thermal power station in Latin America, the Project also includes a dedicated LNG import and regasification terminal using the Golar Nanook, a newbuild FSRU with 170,000m3 of LNG storage capable of supplying more than 21.0 million m3 per day of natural gas.

The project revolutionizes the way power is delivered to millions of people in Brazil, allowing the country to meet its growing requirement for base-load capacity using a large-scale power plant fuelled by cleaner and more reliable LNG. This important achievement will facilitate Brazils transition to lower-carbon energy generation sources whilst also promoting the use of LNG to balance and diversify its supply of energy.

Golar LNG (GLNG) owns 25% of the power station through its 50% investment in Golar Power. In 2015 the Project was awarded 25-year 1.5GW power purchase agreements at the government promoted A-5 Power Auction.  The power station will now start to deliver electricity to a pool of 26 power distribution companies across the country until December 2044. 

Under the terms of the PPAs, the Project has guaranteed annual capacity payments of approximately BRL1.6 billion, adjusted annually for local inflation, together with pass-through of fuel and operating costs according to dispatch. Annual revenues less forecasted operating costs are estimated at BRL1.1 billion. Revenues less forecasted operating costs over the life of the project, without inflation adjustment, are expected to amount to BRL27.5 billion, of which Golar LNGs 25% share is BRL 6.9 billion, equivalent to USD 1.7 billion based on an average 2019 BRL/USD FX rate of 3.95. Approximately 94% of the long-term financing raised for the project is denominated in local currency (BRL).

Commencement of power plant operations also triggered the start of bareboat charter payments for the 100% Golar Power owned FSRU Golar Nanook. Annual revenues less forecasted operating costs, of $43.9 million, adjusted annually for inflation based on US CPI, are expected. Revenues less forecasted operating costs over the life of the Nanook contract without further inflation adjustment are estimated at USD1.1 billion, of which Golar LNGs 50% share is expected to be USD549 million.  Further upside can be expected from the downstream LNG distribution business that will be developed using the significant spare capacity on board the FSRU.

Hamilton, Bermuda

March 23, 2020

Enquiries:

Golar Management Limited: + 44 207 063 7900

Eduardo Maranhao

Stuart Buchanan

   

MELDING OM INNSIDEHANDEL I ASKER OG BÆRUMS BUDSTIKKE HOLDING AS

Company news

2020-03-23 12:17:23

Amble Investment AS som eies 99,99% av Odd Reidar Øie har 20.3.2020 kjøpt 100.000 aksjer til kurs 11,60 i Asker og Bærums Budstikke Holding AS.

Amble Investment AS har etter handelen 765.616 aksjer i Asker og Bærums Budstikke Holding AS
Ny beholding for Odd Reidar Øie med nærstående er 770.050 aksjer.
Odd Reidar Øie er styreleder i Asker og Bærums Budstikke Holding AS.

   

Innsidemelding - styremedlemmers erverv av aksjer

Company news

2020-03-23 12:10:20

1/3-del av brutto styrehonorar vedtatt i generalforsamling 2018 og 2019 med oppgjør i selskapets aksjer

Styremedlemmene Hans Thomas Holbye og Ellen Paulsen i Asker og Bærums Budstikke Holding AS har hver ervervet 2627 aksjer i selskapet til kurs kr. 15,22 pr aksje. Styreleder Odd R. Øie har ervervet 4434 aksjer til kurs kr. 15,03 pr. aksje. Dette som del av vedtak om at minimum 1/3-del av brutto styrehonorar for 2018 og 2019 skal gjøres med oppgjør i selskapets aksjer.

   

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Company news

2020-03-23 11:44:50

Styret har tidligere innkalt til ordinær generalforsamling onsdag 25. mars 2020 kl. 1600 i Bekkestua Bibliotek, Gamle Ringeriksvei 44, Bekkestua. Styret har kommet til at det ikke er forsvarlig å gjennomføre generalforsamlingen som et fysisk møte i dagens meget krevende koronavirussituasjon.

Sakene som skal behandles på ordinær generalforsamling egner seg for skriftlig behandling og dersom ingen aksjonærer motsetter seg det, vil generalforsamlingen 25. mars 2020 kl. 1600 avholdes uten fysisk møte etter aksjeloven § 5-7. Revisor har ingen innvendinger til slik behandling.
Protokoll fra generalforsamlingen vil bli lagt ut på selskapets aksjonærsider på http://investor.budstikka.no og vil bli tilsendt pr. post til de aksjonærer som henvender seg til selskapet og ber om det.

Dersom aksjonærer motsetter seg at generalforsamlingen holdes uten fysisk møte, ber styret om at eventuelle innsigelser fremsettes innen 24. mars 2020. Generalforsamlingen vil da bli omberammet. Styret har vurdert og kommet til at det ikke er forsvarlig at aksjonærene deltar ved hjelp av elektroniske hjelpemidler.

Til behandling foreligger:

1 Generalforsamlingen åpnes av styrets leder. Valg av møteleder.
Opprettelse av fortegnelse over møtende aksjeeiere.

2 Godkjennelse av innkalling og dagsorden.
Valg av en aksjeeier til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

3 Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte. Styret legger frem forslag om utdeling av kr. 0,75 pr. aksje i utbytte.

4 Valg av styre, styreleder og nestleder.

5 Fastsettelse av styrets godtgjørelse.

6 Godkjennelse av revisors godtgjørelse.

7 Valg av valgkomité og fastsettelse av valgkomiteens godtgjørelse.

8 Opprettholde fullmakt til erverv av egne aksjer.

9 Forslag om fullmakt til styret til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2019.

Komplett innkalling med saksdokumenter til generalforsamlingen, inkludert årsberetning, årsregnskap og revisors beretning for regnskapsåret 2019 er tilgjengelig på selskapets aksjonær-sider på: http://investor.budstikka.no.
I tråd med vedtektenes § 7 sendes ikke vedleggene til innkallingen med post til aksjonærene. Enhver aksjonær kan dog kreve at vedleggene sendes vederlagsfritt til vedkommende med post. Dersom en aksjonær ønsker å få tilsendt dokumentene, kan henvendelse rettes til selskapet på tlf. 66 77 00 00, eller ved å sende en forespørsel pr e-post til: investor@budstikka.no

Asker og Bærums Budstikke Holding AS har en aksjekapital på NOK 7.868.905 fordelt på 7.868.905 aksjer à kr 1,-. Hver aksje gir rett til én stemme på selskapets generalforsamlinger. Ingen enkeltpersoner eller gruppe kan stemme for mer enn 10 % av selskapets aksjekapital.

Aksjonærer har rett til å avgi stemme for det antall aksjer vedkommende er registrert som eier av i Verdipapirsentralen (VPS) på datoen for generalforsamlingen. Dersom en aksjonær har ervervet aksjer kort tid før generalforsamlingen, kan stemmerettigheter for slike kun utøves dersom ervervet er registrert i VPS, eller dersom ervervet er meldt VPS og blir godtgjort på en for selskapet tilfredsstillende måte på generalforsamlingen.

Påmelding:
Deltakelse i generalforsamlingen skjer ved fullmakt, som meldes til selskapet innen 24. mars 2020 pr. e-post til: investor@budstikka.no, eller ved fysisk levering av fullmakt i selskapets postkasse ved inngangen til selskapets lokaler, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Selskapets lokaler er for tiden lukket også i vanlig åpningstid. Vedlagt følger skjema for fullmakt.

For å kunne motta informasjon elektronisk fra investortjenester, må hver enkelt aksjonær registrere på sin VPS-konto (på nettsiden hos sin kontofører) at de ønsker å være elektroniske aktører.

Med vennlig hilsen

Asker og Bærums Budstikke Holding AS
Odd R. Øie
sign.
Styrets leder

http://investor.budstikka.no/innkalling-til-ordinaer-generalforsamling-7/  

Torghatten ASA - kjøp av egne aksjer

Company news

2020-03-23 11:03:06

Ihht. generalforsamlingsvedtak fra 6. mai 2019 har Torghatten ASA fullmakt til kjøp av egne aksjer. Torghatten ASA har siste uke foretatt kjøp av 18 500 aksjer til en snittkurs på kr. 111,35. Beholdningen av egne aksjer er etter kjøpet 2 628 075 aksjer.

   

Victoria Eiendom – Halvering av foreslått utbytte for 2019

Company news

2020-03-19 22:12:37

Styret i Victoria Eiendom har i dag, i lys av den kritiske situasjonen samfunnet er i, besluttet at det tidligere foreslåtte utbytte på kr 8,00 per aksje for 2019, halveres til kr 4,00 per aksje.

Victoria Eiendom har lav gjeldsgrad og en god likviditetssituasjon. Styret ønsker likevel å vise forsiktighet i den uforutsigbare situasjonen som nå råder, med de smertefulle konsekvenser den har for enkelte av våre leietagere. I tillegg er det et ønske om at selskapet skal kunne gripe fatt i de muligheter som måtte komme.

   

Eiendomsspar – Halvering av foreslått utbytte for 2019

Company news

2020-03-19 22:09:30

Styret i Eiendomsspar har i dag, i lys av den kritiske situasjonen samfunnet er i, besluttet at det tidligere foreslåtte utbytte på kr 6,50 per aksje for 2019, halveres til kr 3,25 per aksje.

Eiendomsspar har lav gjeldsgrad og en god likviditetssituasjon. Styret ønsker likevel å vise forsiktighet i den uforutsigbare situasjonen som nå råder, med de smertefulle konsekvenser den har for enkelte av våre leietagere. I tillegg er det et ønske om at selskapet skal kunne gripe fatt i de muligheter som måtte komme.

   

ETMAN, Q4-2019

Company news

2020-03-19 15:45:42

På grunn av omstendighetene og karantenerestriksjoner, blir ikke Q4-2019 rapporten presentert før 31.03.2020

For nærmere informasjon kontakt CEO Hans Petter Slettebø, hans.petter.slettebo@etman.no
Tlf. +47 91103355

   

Endring av aksje: GoodBulk Ltd (BULK)

Corporate actions

2020-03-19 11:31:35

Det er foretatt endringer i GoodBulk Ltd (ISIN:BMG4095E1003, ticker BULK). Aksjebeholdningen er øket fra 30 009 672 til 30 012 002.

   

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 Oslo Se kart

Tlf

Epost

(+47) 23 11 17 41

post@notc.no