Medlemsforetak

Det er ikke selskapene selv som søker om registrering på NOTC-listen. Anmodningen må komme fra et meglerforetak som bruker NOTC-systemet.

Følgende meglerforetak er registrert som brukere av NOTC-systemet:

 • ABG Sundal Collier ASA
 • Arctic Securities ASA
 • Carnegie AS
 • Clarksons Platou Securities AS
 • Danske Bank i Norge
 • DNB Markets
 • Fearnley Securities AS
 • Handelsbanken Capital Markets (avd. i Handelsbanken NUF)
 • Nordea Markets
 • Nordnet Bank NUF
 • Norne Securities AS
 • Pareto Securities AS
 • Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilialen
 • Sparebank 1 Markets AS
 • Swedbank
 • Privanet Securities NUF (Begrenset medlemskap til Family&Friends)

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 Oslo Se kart

Tlf

Epost

(+47) 23 11 17 41

post@notc.no