Medlemsforetak

Det er ikke selskapene selv som søker om registrering på NOTC-listen. Anmodningen må komme fra et meglerforetak som bruker NOTC-systemet.

Følgende meglerforetak er registrert som brukere av NOTC-systemet:

 • ABG Sundal Collier ASA
 • Arctic Securities ASA
 • Carnegie AS
 • Clarksons Platou Securities AS
 • Danske Bank i Norge
 • DNB Markets
 • Fearnley Securities AS
 • Handelsbanken Capital Markets (avd. i Handelsbanken NUF)
 • Nordea Markets
 • Nordnet Bank NUF
 • Norne Securities AS
 • Pareto Securities AS
 • Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilialen
 • Sparebank 1 Markets AS

Office address

Postal address

Tollbugata 2

Postboks 460 Sentrum

0152 Oslo Map

Phone

Email

(+47) 22 34 17 00

NOTC@euronext.com