Periodisk Statistikk

Verdipapirforetakenes Forbund utarbeider hvert kvartal statistikk som viser hvilke selskap som omsettes mest på OTC- listen samt hvilke meglerforetak som gjør flest transaksjoner/handler i de selskap som står registrert på OTC–listen.

  1. Markedsandelstatistikk - oversikt over  verdipapirforetakenes  andel av totalomsetningen
  2. Selskapsstatistikk - oversikt over hvilke selskap som omsettes mest på OTC- listen

De periodiske statistikkene er tilgjengelig under de årlige linkene til venstre på siden.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 Oslo Se kart

Tlf

Epost

(+47) 23 11 17 41

post@notc.no