mest omsatt

10 mest omsatte, uke 8

Oversikten over de mest omsatte selskap på OTC-listen oppdateres hver fredag kl. 16.30.

Ticker Aksje Sluttkurs uke Endring % uke Omsetning
VACC Vaccibody AS 114,00 6.86 391.322.624
ALAX Arnarlax AS 91,00 -13.33 16.710.360
NOL Northern Ocean Ltd 35,00 9.38 15.358.000
AVIDA Avida Holding AB 32,00 18.52 15.325.846
EISP Eiendomsspar AS 515,00 0.00 12.712.750
KRAB Kraft Bank Asa 9,80 5.26 3.599.970
TORG Torghatten ASA 150,00 -4.46 2.550.081
APRILA Aprila Bank ASA 8,00 6.67 2.404.345
OTOVO Otovo AS 125,00 4.17 2.044.640
INSTA Instabank ASA 1,09 55.71 518.284

NOTC vil understreke at:

  • de kjøps- og salgskurser som er registrert kun er indikative,
  • Forbundet og NOTC AS ikke bærer noe ansvar for de kurser som er registrert
  • den informasjon som distribueres fra de registrerte selskapene ikke kontrolleres av Forbundet eller NOTC AS
  • informasjonen som publiseres fra selskapene utelukkende er det enkelte selskaps ansvar

NOTC AS er rettighetshaver til alt materialet på dette nettstedet, herunder opphavsrettigheter knyttet til kursinformasjon for de unoterte aksjer som er registret på NOTC-listen.
NOTC AS har enerett til å råde over dette materialet og tilgjengeliggjøring av dette for andre gjennom eksemplarfremstilling mv. kan kun skje etter avtale med NOTC AS. Som eksemplarfremstilling regnes nedlasting og lagring på datamaskin, på diskett eller annet medium som kan gjengi materialet. Som tilgjengeliggjøring regnes aktiv overføring eller overlatelse av materialet til andre, herunder ved etablering av linker ol. I tillegg omfattes det forhold at materialet stilles til rådighet for andres tilegnelse på eget initiativ.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 Oslo Se kart

Tlf

Epost

(+47) 23 11 17 41

post@notc.no