mest omsatt

10 mest omsatte, uke 11

Oversikten over de mest omsatte selskap på OTC-listen oppdateres hver fredag kl. 16.30.

Ticker Aksje Sluttkurs uke Endring % uke Omsetning
OSLO Oslo Børs VPS Holding ASA 159,00 -1.25 55.580.864
KRAB Kraft Bank Asa 13,40 3.57 7.620.436
ICE Ice Group AS 21,00 0.00 2.665.453
OPTIN Optin Bank ASA 11,00 -31.25 2.154.625
TORG Torghatten ASA 119,80 6.02 1.826.372
AVIDA Avida Holding AB 34,90 12.58 1.651.250
OTOVO Otovo AS 79,00 -1.25 1.514.200
QFUEL Quantafuel AS 57,00 0.00 977.557
ATDL Atlantica Tender Drilling Ltd 2,10 5.00 551.178
MYBANK MyBank ASA 0,20 -31.03 528.921

NOTC vil understreke at:

  • de kjøps- og salgskurser som er registrert kun er indikative,
  • Forbundet og NOTC AS ikke bærer noe ansvar for de kurser som er registrert
  • den informasjon som distribueres fra de registrerte selskapene ikke kontrolleres av Forbundet eller NOTC AS
  • informasjonen som publiseres fra selskapene utelukkende er det enkelte selskaps ansvar

NOTC AS er rettighetshaver til alt materialet på dette nettstedet, herunder opphavsrettigheter knyttet til kursinformasjon for de unoterte aksjer som er registret på NOTC-listen.
NOTC AS har enerett til å råde over dette materialet og tilgjengeliggjøring av dette for andre gjennom eksemplarfremstilling mv. kan kun skje etter avtale med NOTC AS. Som eksemplarfremstilling regnes nedlasting og lagring på datamaskin, på diskett eller annet medium som kan gjengi materialet. Som tilgjengeliggjøring regnes aktiv overføring eller overlatelse av materialet til andre, herunder ved etablering av linker ol. I tillegg omfattes det forhold at materialet stilles til rådighet for andres tilegnelse på eget initiativ.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 Oslo Se kart

Tlf

Epost

(+47) 23 11 17 41

post@notc.no